22.maijs / 2022

Dievišķā liturģija Visaugstisvētītā Metropolīta Aleksandra vadībā svēto mirrunesēju sievu svētdienā Rīgas klosterī

2022. gada 8. maijā, svēto mirunesēju sievu svētdienā, Viņa Eminence Visaugstisvētītais Rīgas un visas Latvijas Metropolīts Aleksandrs kalpoja Dievišķo liturģiju sirdssk. radoņežas Sergija baznīcā Rīgas Svētās Trijādības-Sergija sieviešu klosterī.

Visaugstisvētītajam Virsganam līdzkalpoja Rīgas apriņķa prāvests mitroforais virspriesteris Jēkabs Prisjažņuks; LPB Sinodes sekretārs, Rīgas Erceņģeļa Mihaila baznīcas pārzinis mitroforais virspriesteris Oļegs Peļevins; sirdssk. radoņežas Sergija baznīcas klēriķi virspriesteris Andrejs Ērglis un priestermūks Evtīhijs (Smirnovs); Rīgas Jāņa Priekšteča baznīcas klēriķis arhidiakons Germans (Kartašovs) un sv. labtic. liekņaza Ņevas Aleksandra baznīcas klēriķis diakons Aleksandrs Akatovs.

Šajā dienā klostera māsām ir īpaši svētki – savu Eņģeļa dienu svin klostera pārzine igumene Magdalēna (Polin). Baznīca bija dievlūdzēju piepildīta, kuri bija ieradušies lūgšanās godināt mirrunesējas sievas – pirmās Kristus Augšāmcelšanās vēstneses, un apsveikt godājamo igumeni vārda dienā.

Dievišķajā liturģijā izskanēja īpaši lūgumi par mieru Ukrainā un pateicības lūgumi par visiem šodien godājamiem.

Liturģijas noslēgumā notika Krusta gājiens un tika uzsaukts ilgu gadu vēlējums, pēc tam Visaugstisvētītais Valdnieks Metropolīts apsveica igumeni Magdalēnu Eņģeļa dienā un pasniedza viņai svētīto prosforu, bet pēc tam sacīja aizkustinošu sprediķi par svētajām mirrunesējām sievām un viņu kalpošanu.

LPB preses dienests