Jaunumi

Virsgana dievkalpojums Rīgas Svētās Trijādības katedrālē altārsvētku dienā
15.jūnijs / 2022

Virsgana dievkalpojums Rīgas Svētās Trijādības katedrālē altārsvētku dienā

2022. gada 12. jūnijā, 8. svētdienā pēc Pashas, Svētās Trijādības svētku dienā, Augstisvētītais Jelgavas Bīskaps Jānis, Rīgas eparhijas vikārs, ar Visaugstisvētītā Rīgas un visas Latvijas Metropolīta Aleksandra svētību Rīgas Svētās Trijādības katedrālē kalpoja Dievišķo liturģiju un Lielo vakara dievkalpojumu ar īpašu ceļos mešanās lūgšanu lasīšanu. Dievkalpojuma noslēgumā par godu altārsvētkiem notika krusta gājiens ap katedrāli.

 

Dievišķā liturģija Rīgas Debesbraukšanas latviešu draudzē Virsgana vadībā
15.jūnijs / 2022

Dievišķā liturģija Rīgas Debesbraukšanas latviešu draudzē Virsgana vadībā

2022. gada 2. jūnijā, Kunga Dieva un mūsu Pestītāja Jēzus Kristus Debesīs Pacelšanās svētku dienā, Dievišķo liturģiju Rīgas Debesbraukšanas baznīcā, kur dievkalpojumi notiek latviešu valodā, ar Viņa Eminences Visaugstisvētītā Rīgas un visas Latvijas Metropolīta Aleksandra svētību kalpoja Augstisvētītais Jelgavas Bīskaps Jānis, Rīgas eparhijas vikārs. Šajā gadā aprit 155 gadi kopš baznīcas celtniecības un 120 gadi kopš baznīcas mazā altāra, kas iesvētīts par godu svētajam apustulim un evaņģēlistam Jānim Teologam, iesvētīšanas.

 

Rīgas Svētās Trijādības katedrāles garīdznieki un ticīgie apmeklējuši sociālo centru "Paaudze"
22.maijs / 2022

Rīgas Svētās Trijādības katedrāles garīdznieki un ticīgie apmeklējuši sociālo centru "Paaudze"

Turpinās Kristus Augšāmcelšanās svētku dienas, kad īpaši gribas dalīties ar visiem Kristus Augšāmcelšanās svētku priekā.

Dievišķā liturģija Visaugstisvētītā Metropolīta Aleksandra vadībā svēto mirrunesēju sievu svētdienā Rīgas klosterī
22.maijs / 2022

Dievišķā liturģija Visaugstisvētītā Metropolīta Aleksandra vadībā svēto mirrunesēju sievu svētdienā Rīgas klosterī

2022. gada 8. maijā, svēto mirunesēju sievu svētdienā, Viņa Eminence Visaugstisvētītais Rīgas un visas Latvijas Metropolīts Aleksandrs kalpoja Dievišķo liturģiju sirdssk. radoņežas Sergija baznīcā Rīgas Svētās Trijādības-Sergija sieviešu klosterī.

 

Visaugstisvētītā Rīgas un visas Latvijas Metropolīta Aleksandra Kristus Augšāmcelšanās svētku vēstījums
1.maijs / 2022

Visaugstisvētītā Rīgas un visas Latvijas Metropolīta Aleksandra Kristus Augšāmcelšanās svētku vēstījums

Augstisvētītajiem Virsganiem, Dievu mīlošajiem draudžu ganiem, godbijīgajiem diakoniem, visgodājamai mūku kārtai un visiem Latvijas Pareizticīgās Baznīcas uzticīgajiem bērniem.

 

Dievkalpojums Dievmātes ikonas „Dzīvudarošais Avots” svētku dienā Visaugstisvētītā Metropolīta Aleksandra vadībā
1.maijs / 2022

Dievkalpojums Dievmātes ikonas „Dzīvudarošais Avots” svētku dienā Visaugstisvētītā Metropolīta Aleksandra vadībā

2022. gada 29. aprīlī, Gaišās nedēļas piektdienā, Dievmātes ikonas „Dzīvudarošais Avots” svētku dienā, Rīgas svētā labticīgā lielkņaza Ņevas Aleksandra baznīcā notika svētku Dievišķā liturģija par godu dievnama mazajiem altārsvētkiem. Šajā dienā dievkalpojumu Ņevas Aleksandra baznīcā kalpoja trīs Virsgani – Visaugstisvētītais Rīgas un visas Latvijas Metropolīts Aleksandrs, viņam līdzkalpoja Augstisvētītais Daugavpils un Rēzeknes Bīskaps Aleksandrs un Augstisvētītais Jelgavas bīskaps Jānis, Latvijas Pareizticīgās Baznīcas Rīgas eparhijas vikārs.

Latvijas pareizticīgo draudze sveic savu Virsganu Gaišajos Kristus Augšāmcelšanās svētkos
1.maijs / 2022

Latvijas pareizticīgo draudze sveic savu Virsganu Gaišajos Kristus Augšāmcelšanās svētkos

2022. gada 25. aprīļa vakarā, Gaišās nedēļas pirmdienā, Viņa Eminence Visaugstisvētītais Rīgas un visas Latvijas Metropolīts Aleksandrs, līdzkalpojot Augstisvētītajam Jelgavas Bīskapam Jānim, Rīgas eparhijas vikāram, kalpoja Pashas Lielo vakara dievkalpojumu Rīgas Kristus Piedzimšanas katedrālē.

 

Dievišķā liturģija Gaišās nedēļas pirmdienā Visaugstisvētītā Metropolīta Aleksandra vadībā Rīgas klosterī
1.maijs / 2022

Dievišķā liturģija Gaišās nedēļas pirmdienā Visaugstisvētītā Metropolīta Aleksandra vadībā Rīgas klosterī

2022. gada 25. aprīlī, Gaišās nedēļas pirmdienā, Viņa Eminence Visaugstisvētītais Rīgas un visas Latvijas Metropolīts Aleksandrs kalpoja Dievišķo liturģiju Rīgas Svētās Trijādības-Sergija sieviešu klostera sirdsskaidrā Radoņežas Sergija baznīcā.

 

Kristus Augšāmcelšanās svētku dievkalpojums Rīgas katedrālē Visaugstisvētītā Metropolīta Aleksandra vadībā
29.aprīlis / 2022

Kristus Augšāmcelšanās svētku dievkalpojums Rīgas katedrālē Visaugstisvētītā Metropolīta Aleksandra vadībā

Pashas naktī, no 2022. gada 23. uz 24. aprīli, Gaišajos Kristus Augšāmcelšanās svētkos, Viņa Eminence Visaugstisvētītais Rīgas un visas Latvijas Metropolīts Aleksandrs, līdzkalpojot Augstisvētītajam Jelgavas Bīskapam Jānim, Rīgas eparhijas vikāram, kalpoja svētku dievkalpojumu – Pusnakts dievkalpojumu, Krusta gājienu, Gaišo rīta dievkalpojumu un svt. Jāņa Zeltamutes Dievišķo liturģiju Rīgas Kristus Piedzimšanas katedrālē.

Dievišķā liturģija Lielā gavēņa piektajā svētdienā Visaugstisvētītā Metropolīta Aleksandra vadībā
11.aprīlis / 2022

Dievišķā liturģija Lielā gavēņa piektajā svētdienā Visaugstisvētītā Metropolīta Aleksandra vadībā

2022. gada 10. aprīlī, Lielā gavēņa piektajā svētdienā, sirdsskaidrās Ēģiptes Marijas piemiņas dienā, Viņa Eminence Visaugstisvētītais Rīgas un visas Latvijas Metropolīts Aleksandrs kalpoja Dievišķo liturģiju Rīgas Kristus Piedzimšanas katedrālē.