15.jūnijs / 2022

Dievišķā liturģija Rīgas Debesbraukšanas latviešu draudzē Virsgana vadībā

2022. gada 2. jūnijā, Kunga Dieva un mūsu Pestītāja Jēzus Kristus Debesīs Pacelšanās svētku dienā, Dievišķo liturģiju Rīgas Debesbraukšanas baznīcā, kur dievkalpojumi notiek latviešu valodā, ar Viņa Eminences Visaugstisvētītā Rīgas un visas Latvijas Metropolīta Aleksandra svētību kalpoja Augstisvētītais Jelgavas Bīskaps Jānis, Rīgas eparhijas vikārs. Šajā gadā aprit 155 gadi kopš baznīcas celtniecības un 120 gadi kopš baznīcas mazā altāra, kas iesvētīts par godu svētajam apustulim un evaņģēlistam Jānim Teologam, iesvētīšanas.

Augstisvētītajam Bīskapam Jānim šajā dienā līdzkalpoja Valmieras apriņķa prāvests un Svētās Trijādības baznīcas Pārdaugavā pārzinis mitroforais virspriesteris Nikolajs Tihomirovs; Rīgas Dievmātes Pasludināšanas baznīcas klēriķis mitroforais virspriesteris Jānis Lipšāns; Rīgas Debesbraukšanas baznīcas pārzinis virspriesteris Jānis Dravants; Rīgas Kristus Piedzimšanas katedrāles klēriķis priesteris Pāvils Peļevins; Rīgas Svētās Trijādības katedrāles klēriķis protodiakons Vsevolods Meļņikovs; Rīgas sv. labtic. lielkņaza Ņevas Aleksandra baznīcas klēriķis diakons Aleksandrs Akatovs. Dievišķajā liturģijā altārī lūdzās un Svētās Kristus Dāvanas saņēma Rīgas Debesbraukšanas baznīcas goda pārzinis mitroforais virspriesteris Nils Druvaskalns.

Trīskāršajā ektēnijā izskanēja īpaši lūgumi par mieru Ukrainā.

Pēc Dievišķās liturģijas notika svētku godināšana un krusta gājiens ap baznīcu par godu altārsvētkiem. Pēc atgriešanās baznīcā Augstisvētītais Valdnieks Jānis nolasīja lūgšanu par naidnieku samierināšanu un karadarbības pārtraukšanu, pēc tam tika nolasīta pateicības lūgšana Pestītājam par visiem klātesošajiem un lūdzošajiem, kas svin šos svētkus.

Pēc ilgu gadu vēlējuma Valdnieks Jānis nodeva klātesošajiem apsveikumu altārsvētkos un šī gada jubilejās – 155 gadu jubilejā kopš baznīcas celtniecības pabeigšanas un 120 gadu jubilejā kopš mazā altāra, kas iesvētīts par godu svētajam apustulim un evaņģēlistam Jānim Teologam, iesvētīšanas, no Latvijas Pareizticīgās Baznīcas Vadītāja Visaugstisvētītā Metropolīta Aleksandra.

Pēc tam Augstisvētītais Bīskaps Jānis sacīja sprediķi par šīs dienas svētkiem. Sprediķa noslēgumā Bīskaps Jānis pateicās garīdzniekiem un ticīgajiem par piedalīšanos dievkalpojumā, vēlreiz apsveica baznīcas padomi un draudzes locekļus altārsvētkos, kā arī pateicās draudzes korim par dziedāšanu un svētīja ar savu kopīgo svētību. Visaugstisvētītā metropolīta Aleksandra vārdā Bīskaps Jānis pasniedza draudzei dāvanu – 2 dzeltenas krāsas stihārus.

LPB preses dienests