1.maijs / 2022

Latvijas pareizticīgo draudze sveic savu Virsganu Gaišajos Kristus Augšāmcelšanās svētkos

2022. gada 25. aprīļa vakarā, Gaišās nedēļas pirmdienā, Viņa Eminence Visaugstisvētītais Rīgas un visas Latvijas Metropolīts Aleksandrs, līdzkalpojot Augstisvētītajam Jelgavas Bīskapam Jānim, Rīgas eparhijas vikāram, kalpoja Pashas Lielo vakara dievkalpojumu Rīgas Kristus Piedzimšanas katedrālē.

Virsganiem līdzkalpoja: Rīgas apriņķa prāvests virspriesters Jēkabs Prisjažņuks, Valmieras apriņķa prāvests virspriesteris Nikolajs Tihomirovs, LPB Sinodes sekretārs virspriesteris Oļegs Peļevins, Liepājas apriņķa prāvesta p.i. virspriesteris Vadims Demčenko, Jēkabpils Svētā Gara vīriešu klostera pārzinis igumens Makārijs (Kirilovs), Daugavpils-Rēzeknes eparhijas sekretārs priestermūks Aleksandrs (Lizons) un Rīgas eparhijas baznīcu garīdznieki.

Dievkalpojumā lūdzās Rīgas Svētās Trijādības-Sergija sieviešu klostera igumene Magdalēna (Polin) ar klostera māsām.

Dievkalpojuma noslēgumā garīdznieki pie svētku ikonas godināja svētkus, nodziedot Pashas stihiras. Pēctam  tika nolasīts Visaugstisvētītā Rīgas un visas Latvijas Metropolīta Aleksandra Kristus Augšāmcelšanās svētku vēstījums krievu un latviešu valodā.

Pēc vēstījuma nolasīšana sklērs un ticīgie apsveica Latvijas Pareizticīgās Baznīcas Vadītāju Gaišajos Kristus Augšāmcelšanās svētkos. Apsveikumu Visaugstisvētītajam Metropolītam Aleksandram no Rīgas eparhijas klēra nolasīja Rīgas apriņķa prāvests virspriesteris Jēkabs Prisjažņks, bet Augstisvētītais jelgavas Bīskaps Jānis dāvanā no Rīgas eparhijas Valdošajam Virsganam pasniedza senu Kristus Pestītāja ikonu. Augstisvētītā Daugavpils un Rēzeknes Bīskapa Aleksandra vārdā Viņa Eminenci sveica Daugavpils-Rēzeknes eparhijas sekretārs priestermūks Aleksandrs (Lizons), kurš nolasīja apsveikumu un uzdāvināja Visaugstisvētītajam Valdniekam metropolītam senu ikonu “Jāņa Priekšteča galvas nociršana”. Valdnieks metropolīts pateicās Virsganiem un visiem Latvijas Pareizticīgās Baznīcas garīdzniekiem par apsveikumiem.

pēc tam Visaugstisvētītais Metropolīts Aleksandrs apsveica Rīgas Svētās Trijādības katedrāles reģentu Vasīliju Zaterinu 80 gadu jubilejā un paklausības darba veikšanas25 gadu jubilejā. Par ilggadīgu pašaizliedzīgu darbu Svētās Baznīcas labā Vasīlijs Zaterins tika apbalvots ar svētā svētmocekļa Rīgas Jāņa III pakāpes ordeni.

Pēc tam Viņa Eminence vērsās pie klātesošajiem ar sprediķi, apsveicot garīdzniekus un visus ticīgos Gaišajos Kristus Augšāmcelšanās svētkos.

Pēc sprediķa, dziedot Pashas tropāru “Kristus no mirušiem augšāmcēlies”, tika sagaidīta Latvijas galvaspilsētā nogādātā Svētītā Uguns, kura Virsgani un garīdznieki izdalīja ticīgajiem.   

LPB preses dienests