1.maijs / 2022

Dievišķā liturģija Gaišās nedēļas pirmdienā Visaugstisvētītā Metropolīta Aleksandra vadībā Rīgas klosterī

2022. gada 25. aprīlī, Gaišās nedēļas pirmdienā, Viņa Eminence Visaugstisvētītais Rīgas un visas Latvijas Metropolīts Aleksandrs kalpoja Dievišķo liturģiju Rīgas Svētās Trijādības-Sergija sieviešu klostera sirdsskaidrā Radoņežas Sergija baznīcā.

Viņa Eminencei līdzkalpoja Rīgas apriņķa prāvests virspriesteris Jēkabs Prisjažņuks, LPB Sinodes sekretārs virspriesteris Oļegs Peļevins, klostera klēriķi virspriesteris Andrejs Ērglis, priestermūks Evtīhijs (Smirnovs); Rīgas Jāņa Priekšteča baznīcas klēriķis hierodiakons Germans (Kartašovs), Rīgas Kristus Piedzimšanas katedrāles klēriķis diakons Jevgēņijs Samuilovs. Dievkalpojumā dziedāja klostera māsu koris divos klirosos.

Dievkalpojuma noslēgumā, dziedot Pashas stihiras, notika Krusta gājiens.
Pēc ilgu gadu vēlējuma Valdnieks Metropolīts apsveica klostera pārzini igumeni Magdalēnu (Polin), klostera māsas un draudzes locekļus Gaišajos Kristus Augšāmcelšanās svētkos.  

LPB preses dienests