29.aprīlis / 2022

Kristus Augšāmcelšanās svētku dievkalpojums Rīgas katedrālē Visaugstisvētītā Metropolīta Aleksandra vadībā

Pashas naktī, no 2022. gada 23. uz 24. aprīli, Gaišajos Kristus Augšāmcelšanās svētkos, Viņa Eminence Visaugstisvētītais Rīgas un visas Latvijas Metropolīts Aleksandrs, līdzkalpojot Augstisvētītajam Jelgavas Bīskapam Jānim, Rīgas eparhijas vikāram, kalpoja svētku dievkalpojumu – Pusnakts dievkalpojumu, Krusta gājienu, Gaišo rīta dievkalpojumu un svt. Jāņa Zeltamutes Dievišķo liturģiju Rīgas Kristus Piedzimšanas katedrālē.

Virsganiem līdzkalpoja Rīgas prāvests virspriesteris Jēkabs Prisjažņuks, katedrāles klēriķi virspriesteris Artēmijs Kučinskis, priesteris Pāvils Peļevins, priesteris Joanns Platinskis un diakons Jevgēņijs Samuilovs, kā arī Priekšteča Jāņa baznīcas klēriķis hierodiakons Germans (Kartašovs) un Rīgas Svētās Trijādības katedrāles klēriķis protodiakons Vsevolods Meļņikovs.  

Dievkalpojumā dziedāja katedrāles koris reģentes Natālijas Mudrajas vadībā. Svētku dziedājumus pēc kinonika izskanēšanas izpildīja Rīgas kamerkoris “Akkolada” diriģentes Oksanas Čerkasovas vadībā. Baznīca bija dievlūdzēju piepildīta, kuri pulcējās, lai dalītos Augšāmcelšanās svētku priekā un vienotām sirdīm un lūpām slavētu Gaišo Kristus Augšāmcelšanos.

Latvijas Televīzijas kanālā LTV1 notika svētku dievkalpojuma tiešraides translācija.

Evaņģēlija Dievišķajā liturģijā pēc tradīcijas tika lasīts vairākās valodās – krievu, latviešu, grieķu un baznīcslāvu.

Dievkalpojumā izskanēja lūgumi par mieru Ukrainā, par karadarbības un asinsizliešanas nepieļaušanu.

Pēc Dievišķās liturģijas garīdznieki godināja Pashu ar svētku stihirām. Pēc ilgu gadu vēlējuma ar sprediķi pie dievlūdzējiem vērsās Visaugstisvētītais Metropolīts Aleksandrs. Savā sprediķī Valdnieks Metropolīts apsveica dievlūdzējus gaišajos Kristus Augšāmcelšanās svētkos. Kristus Augšāmcelšanās ir mūsu ticības pamats. Apustulis Pāvils raksta, ka ja Kristus nav Augšāmcēlies, tad arī mūsu ticība ir veltīga. Bet Kristus patiesi ir Augšāmcēlies. Visa gadsimtiem ilgā mūsu Svētās Baznīcas vēsture runā par to. Kristus Augšāmcelšanās notikumā iedvesmu guvuši sludinātāji, izturību mocekļi, stiprinājumu taisnie. Augšāmcelšanās kļuva par Dieva vislielākās mīlestības pret cilvēkiem izpausmi. Pat pats pashas dievkalpojuma prieks mums vēstī par Augšāmcelšanās un mūsu ticības patiesumu”, - savā sprediķī sacīja Valdnieks Metropolīts. Savu sprediķi Valdnieks pabeidza ar priekpilno sveicienu “Kristus Augšāmcēlies!” uz ko ticīgie vienprātīgi atbildēja “Patiesi Augšāmcēlies!”

LPB preses dienests