10.aprīlis / 2022

Dievišķā liturģija Visaugstisvētītā Metropolīta Aleksandra vadībā Rīgas Dievmātes Pasludināšanas baznīcā altārsvētku dienā

2022. gada 7. aprīlī, Labās Vēsts Pasludināšanas Vissvētajai Dievadzemdētājai svētku dienā, Viņa Eminence Visaugstisvētītais Rīgas un visas Latvijas Metropolīts Aleksandrs kalpoja Dievišķo liturģiju Rīgas Dievmātes Pasludināšanas baznīcā, kuras centrālais altāris iesvētīts par godu šiem svētkiem.

Virsganam līdzkalpoja: Rīgas apriņķa prāvests, Dievmātes Pasludināšanas baznīcas pārzinis virspriesteris Jēkabs Prisjažņuks, baznīcas klēriķi virspriesterisJānis Lipšāns, virspriesteris Svjatoslavs Misejuks,  Sergijs Ništuns un diakons Aleksandrs Stepaņenko, kā arī Rīgas Jāņa Priekšteča baznīcas klēriķis hierodiakons Germans (Kartašovs).

Pēc Dievišķās liturģijas garīdznieki pie svētku ikonas nodziedāja svētku tropāru, kondaku un augstiteikšanu. Pēc tam Metropolīts Aleksandrs vērsās pie dievlūdzējiem ar sprediķi, kurā apsveica draudzes locekļus altārsvētkos un pastāstīja par Labās Vēsts pasludināšanas svētku nozīmi. Sprediķa noslēgumā Valdnieks Metropolīts apsveica Rīgas Garīgā semināra baznīcslāvu valodas pasniedzēju Zinīdu Nikuļinu 75 gadu jubilejā un par ilggadīgu uzcītīgu darbu Svētās Baznīcas labā pasniedza Zinaīdai Nikuļinai svētā svētmocekļa Rīgas un Latvijas Arhibīskapa Jāņa I pakāpes medaļu.

LPB preses dienests