1.marts / 2022

Visaugstisvētītā Rīgas un visas Latvijas Metropolīta Aleksandra vēstījums

Visaugstisvētītā Rīgas un visas Latvijas
Metropolīta Aleksandra
VĒSTĪJUMS
Virsganiem, draudžu ganiem, mūku kārtai
un visiem uzticamajiem
Latvijas Pareizticīgās Baznīcas bērniem

Kungā mīļotie brāļi Augstisvētītie Virsgani, godājamie priesteri un diakoni, Dievu mīlošie inoki un inokiņas, dārgie brāļi un māsas, visi mūsu Svētās Latvijas Pareizticīgās Baznīcas uzticamie bērni!

Gaišajā Kunga Pretimņemšanas svētku dienā, kad cilvēku dzimums ar taisnā Simeona lūpām apliecināja pasaulei parādījušos pestīšanu (skat. Lk. 2,30), ar mīlestību uz Kristu Pestītāju vēršos pie Jums visiem ar kvēlu aicinājumu pienest savas patiesākās lūgšanas Kungam Dievam un mūsu Vissvētajai Valdniecei Dievadzemdētājai un Mūžamjaunavai Marijai par naida, neuzticības un nesaprašanās pārtraukšanu cilvēku, tautu un valstu vidū, kara nepieļaušanu un miera saglabāšanu Eiropā un visā pasaulē kā dārgu Dieva dāvanu, kuru mums novēlējis pats mūsu Kungs. «Mieru Es jums atstāju, Savu mieru Es jums dodu», - saka mūsu Kungs Savā Pirmsvētnieka lūgšanā, ko mums saglabājis svētais apustulis un Evaņģēlists Jānis Teologs (Jņ. 14,27).

Šobrīd ir trauksmains laiks. Nedrošība par rītdienu, pastāvīga spriedze pasaulē un Eiropā, nepārtrauktā trauksme, kurā esam spiesti dzīvot, liek mums izjust cilvēka esības trauslumu.

Tādēļ vērsīsimies pie neierobežotās Dieva žēlsirdības, apzinoties savu necienīgumu, ar dziļu pazemību un lielu mīlestību pret mūsu Dievu, pret visiem ļaudīm un ikvienu cilvēku. Liksim mūsu paļāvību un mūsu cerību uz Kungu, lūgsim Viņu par visu cilvēku, visu tautu un valstu Eiropā un visā pasaulē, pasargāšanu svētītā mierā. Atcerēsimies, ka nav nekā spēcīgāka par lūgšanu. Lūgšana pārtrauc naidu un ienaidu, apstādina karus, remdē dusmas.

Svētīju un lūdzu visus Jūs kvēli un no sirds, ar ticību un nožēlu, lūgties un lūgt Kristu Pestītāju par naida pārtraukšanu un miera stiprināšanu.

Kristus mīlestībā,
 
ALEKSANDRS
Rīgas un visas Latvijas Metropolīts

Rīgā,
2022. gada 15. februārī.