25.janvāris / 2022

Dievišķā liturģija un Lielā ūdens iesvētīšanas kārta Daugavpilī Augstisvētītā Bīskapa Aleksandra vadībā

2022. gada 19. janvārī, Kunga Dieva un mūsu Pestītāja Jēzus Kristus Kristīšanas svētku dienā, un svētītāja Teofana, Višenskas Vientuļnieka nāves dienā, Augstisvētītais Daugavpils un Rēzeknes Bīskaps Aleksandrs kalpoja Dievišķo liturģiju Daugavpils Borisa un Gļeba katedrālē. Pēc aizamvona lūgšanas Augstisvētītais Bīskaps Aleksandrs kalpoja Lielo ūdens iesvētīšanas kārtu.

Augstisvētītajam Valdniekam līdzkalpoja katedrāles klēriķi: katedrāles atslēgu glabātāja un Daugavpils apriņķa prāvesta p.i. priesteris Pāvils Tkačenko, Daugavpils eparhijas sekretāra p.i. priestermūks Aleksandrs (Lizons), virspriesteris Aleksandrs Oļipovs un diakons Romāns Smirnovs.

Liturģijas laikā trīskāršajā ektēnijā izskanēja īpaši lūgumi par koronavīrusa pandēmijas pārtraukšanu.

Pirms Svētā Vakarēdiena pasniegšanas ticīgajiem Augstisvētītais Bīskaps Aleksandrs vērsās pie katedrāles draudzes locekļiem ar sprediķi Kunga Kristīšanas svētkos, kurā atgādināja par dievbijīgu attieksmi pret svēto ūdeni un Dieva namu, kā arī par kristīgu mīlestību pret tuvāko.

Pēc aizamvona lūgšanas Daugavpils-Rēzeknes eparhijas Valdošais Virsgans veica Lielo ūdens iesvētīšanas kārtu.

Pēc Dievišķās liturģijas atlaišanas tika uzsaukts ilgu gadu vēlējums. Aizejot no baznīcas, Viņa Eminence apsveica garīdzniekus un ticīgos Kunga Kristīšanas svētkos un svētīja ticīgos ar savu

LPB Daugavpils-Rēzeknes eparhijas
Informatīvā un izdevniecības nodaļa

Foto - А.М.