4.janvāris / 2022

Vakara dievkalpojums un aizlūgums Jaunajā gadā Visaugstisvētītā Metropolīta Aleksandra vadībā Rīgas Kristus Piedzimšanas katedrālē

2021. gada 31. decembrī, sv. moc. Bonifātija piemiņas dienas priekšvakarā, Visaugstisvētītais Rīgas un visas Latvijas Metropolīts Aleksandrs, līdzkalpojot Augstisvētītajam Jelgavas Bīskapam Jānim, Rīgas eparhijas vikāram, kalpoja Vakara dievkalpojumu un aizlūgumu Jaunajam gadam Rīgas Kristus Piedzimšanas katedrālē.

Virsganiem līdzkalpoja: Rīgas apriņķa prāvests virspriesteris Jēkabs Prisjažņuks, Latvijas Pareizticīgās Baznīcas Sinodes sekretārs virspriesteris Oļegs Peļevins, Valmieras apriņķa prāvests virspriesteris Nikolajs Tihomirovs, Jēkabpils Svētā Gara klostera pārzinis igumens makārijs (Kirilovs), Rīgas katedrāles klēriķi virspriesteris Artēmijs Kučinskis, priesteris Joanns Platinskis un diakons Jevgēņijs Samuilovs, Rīgas Jāņa Priekšteča baznīcas klēriķis hierodiakons Germans (Kartašovs) un Rīgas Ņevas Aleksandra baznīcas klēriķis diakons Aleksandrs Akatovs.

Pēc pateicības aizlūguma pirms Jaunā gada Visaugstisvētītais Metropolīts Aleksandrs vērsās pie klātesošajiem ar sprediķi un apsveica visus Jaunajā gadā, novēlēja jaunajā gadā gara un miesas spēku, un neizsīkstošu Dieva palīdzību labos darbos un iecerēs.

LPB preses dienests