10.augusts / 2021

Dievkalpojums Daugavpils katedrāles altārsvētku un Bīskapa Aleksandra Arhiereja hirotonijas 15. gadadienas svinību dienā

2021. gada 6. augustā, svēto labticīgo kņazu un mokucietēju Borisa un Gļeba, Svētajā Kristībā Romāna un Dāvida, piemiņas dienā, kuriem par godu iesvētīts Daugavpils katedrāles centrālais altāris, un par godu Daugavpils-Rēzeknes eparhijas Valdošā Virsgana Augstisvētītā Daugavpilsun Rēzeknes Bīskapa Aleksandra Arhiereja hirotonijas 15. gadadienai, Daugavpils katedrālē notika svētku Dievišķā liturģija.

Svētku dievkalpojumā piedalījās visis trīs Latvijas Pareizticīgās Baznīcas Virsgani: Viņa Eminence Rīgas un visas Latvijas Metropolīts Aleksandrs, Augstisvētītais Daugavpils un Rēzeknes Bīskaps Aleksandrs, Augstisvētītais Jelgavas Bīskaps Jānis, Rīgas eparhijas vikārs.

Dievišķajā liturģijā Virsganiem līdzkalpoja: Daugavpils apriņķa prāvesta p.i. un Daugavpils katedrāles atslēgu glabātāja p.i. priesteris Pāvils Tkačenko, LPB Sinodes sekretārs virspriesteris Oļegs Peļevins, Daugavpils-Rēzeknes eparhijas sekretāra p.i. priestermūks Aleksandrs (Lizons), Jēkabpils Svētā Gara klostera pārzinis igumens Makārijs (Kirilovs), Rēzeknes apriņķa prāvests virspriesteris Viktors Teplovs, Madonas apriņķa prāvesta p.i. virspriesteris Mihails Aršvila, Daugavpils-Rēzeknes eparhijas un Rīgas eparhijas svētkalpotāji; Rīgas Jāņa Priekšteča baznīcas klēriķis hierodiakons Germans (Kartašovs), Rīgas svētā labticīgā lielkņaza Ņevas Aleksandra baznīcas klēriķis diakons Aleksandrs Akatovs, Daugavpils Borisa-Gļeba katedrāles klēriķis Romāns Smirnovs.

Dievkalpojumā dziedāja katedrāles koris reģentes Nadeždas Harlamovas vadībā. Liturģijas laikā 2 ektēnijas izskanēja latviešu valodā, bet Kunga lūgšana “Mūsu Tēvs” tika nodziedāta baznīcslāvu un latviešu valodā.

Trīskāršās ektēnijas laikā izskanēja pateicības lūgumi par šodien godājamo Augstisvētīto Bīskapu Aleksandru, kurš šogad Kunga Apskaidrošanās svētkos atzīmēs savas Arhiereja hirotonijas 15. gadadienu.

Dievišķās liturģijas noslēgumā tika kalpots aizlūgums pie svēto mokucietēju un labticīgo kņazu Borisa un Gļeba ikonas. Aizlūguma noslēgumā Visaugstisvētītais Metropolīts Aleksandrs nolasīja pateicības lūgšanu Pestītājam par Bīskapa Aleksandra veselību, bet Augstisvētītais Bīskaps Aleksandrs nolasīja lūgšanu Daugavpils (agrākās Borisogļebskas) un eparhijas katedrālā dievnama aizbildņiem svētajiem Borisam un Gļebam.

Pēc ilgu gadu vēlējuma Augstisvētīto Bīskapu Aleksandru apsveica Latvijas Pareizticīgās Baznīcas Vadītājs. Tika nolasīts Visaugstisvētītā Metropolīta apsveikums, pēc kura Viņa Eminence apsveica Augstisvētīto Bīskapu Aleksandru Arhiereja hirotonijas 15. gadadienā un uzdāvināja viņam piemiņas krustu un panagiju, “Jersikas Evaņģēlija” faksimilizdevumu un baltu rožu buķeti.

Pēc tam Augstisvētīto Valdnieku Aleksandru apsveica Augstisvētītais Jelgavas Bīskaps Jānis, kurš jubilāram pasniedza senu svt. Nikolaja Brīnumdarītāja ikonu un baltu rožu buķeti.

No Rīgas eparhijas un Latvijas Pareizticīgās Baznīcas Sinodes Augstisvētīto Bīskapu Aleksandru sveica LPB Sinodes sekretārs virspriesteris Oļegs Peļevins, kurš pasniedza Valdniekam Aleksandram svēto prosforu un senatnīgu sirdssk. Sarovas Serafima ikonu.

Daugavpils-Rēzeknes eparhijas garīdznieku, mūku kārtas un ticīgo vārdā savu Valdošo eparhiālo Virsganu apsveica Daugavpils apriņķa p.i. priesteris Pāvils Tkačenko, Rēzeknes apriņķa prāvests virspriesteris Viktors Teplovs, Madonas apriņķa prāvesta p.i. virspriesteris Mihails Aršvila. Dāvanā no Daugavpils-Rēzeknes eparhijas Viņa Eminencei tika pasniegta sena Pestītāja ikona, svētā prosfora un ziedi.

Šajā svētku dienā Augstisvētīto Bīskapu Aleksandru sveica arī goda viesi: Daugavpils pilsētas pašvaldības priekšsēdētājs Andrejs Elksniņš, Romas katoļu Baznīcas daugavpils dekanāta dekāns priesteris Mihails Sivickis, Vecticībnieku Pomoras Baznīcas Latvijā pārstāvis t. Joanns Žilko, Daugavpils Krievu kultūras centra vadītāja Natālija Kožanova, Ilūkstes sieviešu klostera māsas, Daugavpils-Rēzeknes eparhijas Eparhiālās nodaļas darbinieki.

Daugavpils Borisa-Gļeba katedrāles darbinieku un draudzes locekļu vārdā savu pārzini Augstisvētīto Bīskapu Aleksandru apsveica katedrāles saimniecības pārzine Ņina Vucena. Pēc tam Augstisvētīto Virsganu sveica eparhijas baznīcu ticīgie.

Pēc apsveikumiem tika uzņemta kopīga piemiņas fotogrāfija ar Augstisvētīto Valdnieku Aleksandru, Daugavpils-Rēzeknes eparhijas garīdzniekiem un goda viesiem.

LPB preses dienests