10.augusts / 2021

Dievišķā liturģija Visaugstisvētītā Metropolīta Aleksandra vadībā Jēkabpils Svētā Gara vīriešu klosterī Dievmātes brīnumdarošās Jakobštates ikonas atnešanas uz klosteri piemiņas dienā

2021. gada 26. jūlijā Jēkabpils Svētā Gara vīriešu klosterī notika svētku dievkalpojums par godu 2008. gadā notikušajam notikumam – Vissvētās Dievadzemdētājas brīnumdarošās Jakobštates ikonas atnešanai uz Jēkabpils Svētā Gara vīriešu klosteri. Dievišķo liturģiju šajā dienā kalpoja Jēkabpils klostera Svētarhimandrīts – Visaugstisvētītais Rīgas un visas Latvijas Metropolīts Aleksandrs, viņam līdzkalpoja Augstisvētītais Daugavpils un Rēzeknes Bīskaps Aleksandrs un Augstisvētītais Jelgavas Bīskaps Jānis, Rīgas eparhijas vikārs.  

Virsganiem līdzkalpoja: Rīgas eparhijas sekretārs virspriesteris Oļegs Peļevins, apriņķu prāvesti – Rīgas apriņķa prāvests virspriesteris Jēkabs Prisjažņuks, Rēzeknes apriņķa prāvests virspriesteris Viktors Teplovs, Madonas apriņķa prāvests virspriesteris Mihails Aršvila, klostera pārzinis igumens Makārijs (Kirilovs); Daugavpils-Rēzeknes eparhijas sekretāra p.i. prestermūks Aleksandrs (Lizons), klostera iemītnieki svētkalpotāju kārtā un uz piemiņas svinībām atbraukušie Latvijas Pareizticīgās Baznīcas Rīgas un Daugavpils-Rēzeknes eparhijas svētkalpotāji.

Liturģijas laikā divas ektēnijas izskanēja latviešu valodā, bet Ticības simbols un Kunga lūgšana “Mūsu Tēvs” tika nodziedāta baznīcslāvu un latviešu valodā. Trīskāršajā ektēnijā izskanēja īpaši lūgumi par atbrīvošanu no koronavīrusa pandēmijas.

Dievkalpojumu ieraktīja Latvijas valsts televīzija, tā ieraksts LTV ēterā būs skatāms svētdien, 1. augustā, LTV1 kanālā plkst. 12.

Svinības klosterī apmeklēja goda viesi, klostera labdari un ticīgie no dažādām Latvijas draudzēm. Dievkalpojumā dziedāja Rīgas Visu svēto baznīcas koris.

Dievišķās liturģijas noslēgumā pie Dievmātes brīnumdarošās Jakobštates ikonas tika nodziedāts svētku tropārs, kondaks un augstiteikšana, un tika nolasīta lūgšana.

Pēc ilgu gadu vēlējuma Visaugstisvētītais Metropolīts Aleksandrs vērsās pie dievlūdzējiem ar sprediķi par mūsu Vissvēto Valdnieci Dievadzemdētāju un Mūžamjaunavu Mariju un 13 gadus senajiem notikumiem, kas veido vienu no būtiskākajām lappusēm atjaunotā Jēkabpils Svētā Gara vīriešu klostera vēsturē – Debesu Ķēniņienes brīnumdarošās Jakobštates ikonas iesvētīšanu un atnešanu uz šo klosteri.

Gaišie svētki par godu brīnumdarošajai Dievmātes Jakobštates ikonai kļuva par nozīmīgu un spilgtu notikumu Jēkabpils dzīvē un  ilgi paliks to ļaužu piemiņā, kuriem bija svētīgā iespēja lūgties šajās svētku dienās Jēkabpils Svētā Gara vīriešu klosterī.

LPB preses dienests