3.aprīlis / 2021

Visaugstisvētītais Metropolīts Aleksandrs apsveicis Anatoliju Sipjaginu 80 gadu jubilejā

2021. gada 1. aprīlī Anatolijs Sipjagins, Rīgas Svētās Trijādības katedrāles draudzes vecākais, svinēja savu 80 gadu jubileju. Šajā dienā pēc dievkalpojuma Svētās Trijādības katedrālē Rīgas eparhijas sekretārs virspriesteris Oļegs Peļevins kalpoja pateicības aizlūgumu.

Pēc ilgu gadu vēlējuma pie jubilāra ar apsveikumu no Viņa Eminences Visaugstisvētītā Rīgas un visas Latvijas Metropolīta Aleksandra, Augstisvētītā daugavpils un Rēzeknes Bīskapa Aleksandra, Augstisvētītā Jelgavas Bīskapa Jāņa un Latvijas Pareizticīgās Baznīcas Sinodes vērsās virspriesteris Oļegs Peļevins, kurš, ar Visaugstisvētītā Metropolīta Aleksandra svētību par ilggadīgu uzcītīgu darbu Svētās Baznīcas labā, pasniedza godātajam jubilāram augstu apbalvojumu – svētā svētmocekļa Rīgas Jāņa II pakāpes ordeni. Rīgas apriņķa prāvesta virspriestera Jēkaba Prisjažņuka un Rīgas prāvestības garīdznieku vārdā jubilāru sveica Rīgas Kristus Piedzimšanas katedrāles klēriķis priesteris Pāvils Peļevins. Pēc tam ar siltiem apsveikuma vārdiem un laba vēlējumiem pie jubilāra vērsās Svētās Trijādības katedrāles klēriķi: virspriesteris Sergijs Škarupo, priesteris Valentīns Vasiļjevs, priesteris Dmitrijs Novikovs un protodiakons Vsevolods Meļņikovs.  

Anatolijs Sipjagins savā atbildes uzrunā izteica dziļu pateicību Visaugstisvētītajam metropolītam Aleksandram par augsto apbalvojumu un siltajiem apsveikumiem, pateicās garīdzniekiem un draudzes locekļiem par izrādīto uzmanību.

Anatolijs Sipjagins savu paklausības darbu Latvijas Pareizticīgajā Baznīcā veic jau vairāk kā 30 gadus, uzcītīgi pildot viņam uzticētos pienākumus. Savu ceļu Baznīcā viņš sāka Rīgas Jāņa Priekšteča baznīcā Maskavas forštatē, kur viņš pildīja mantziņa pienākumus. Pēc tam ar Virsgana svētību viņš kļuva par Latvijas Pareizticīgās Baznīcas Sinodes darbinieku. Viņa darbs Sinodes sekretāra palīga amatā pagāja grūtajos Latvijas Pareizticīgās Baznīcas izveidošanās gados atjaunotās neatkarīgās Latvijas pirmajos gados. Šobrīd, jau daudzus gadus, Anatolijs Sipjagins ir Rīgas Svētās Trijādības katedrāles draudzes vecākais, un ar savu pašaizliedzību un mīlestību pret Dieva namu iemantojis klēriķu un draudzes locekļu mīlestību.

Vēlam Anatolijam Ivanovičam svētīgu Dieva palīdzību darbos un labu veselību ilgus un svētīgus gadus!

 LPB preses dienests