23.janvāris / 2021

Dievišķā liturģija un Lielā ūdens iesvētīšanas kārta Kunga Kristīšanas svētkos Daugavpils katedrālē Bīskapa Aleksandra vadībā

2021. gada 19. janvārī, mūsu Kunga un Pestītāja Jēzus Kristus Kristīšanas svētku dienā, un svētītāja Teofana, Višenskas Vientuļnieka, nāves dienā, Augstisvētītais Daugavpils un Rēzeknes Bīskaps Aleksandrs kalpoja Dievišķo liturģiju Daugavpils svēto mokucietēju un labticīgo kņazu Borisa un Gļeba katedrālē. Pēc aizamvona lūgšanas Augstisvētītais Bīskaps Aleksandrs kalpoja Lielo ūdens iesvētīšanas kārtu.

Dievkalpojuma laikā visi dievlūdzēji katedrālē tāpat kā visu citu Latvijas Pareizticīgās Baznīcas dievnamu ticīgie, atradās maskās, bet ienākot katedrālē un izejot no tās, dezinficēja rokas.

Augstisvētītajam Bīskapam Aleksandram līdzkalpoja Borisa-Gļeba katedrāles klēriķi: katedrāles atslēgu glabātāja p.i. priesteris Pāvils Tkačenko, priestermūks Aleksandrs (Lizons), virspriesteris Aleksandrs Oļipovs, diakons Romāns Smirnovs, kā arī  Rīgas Ņevas Aleksandra baznīcas klēriķis diakons Aleksandrs Akatovs.

Augstisvētītajam Bīskapam Aleksandram līdzkalpoja Borisa-Gļeba katedrāles klēriķi: katedrāles atslēgu glabātāja p.i. priesteris Pāvils Tkačenko, priestermūks Aleksandrs (Lizons), virspriesteris Aleksandrs Oļipovs, diakons Romāns Smirnovs, kā arī  Rīgas Ņevas Aleksandra baznīcas klēriķis diakons Aleksandrs Akatovs.

Liturģijas laikā trīskāršajā ektēnijā izskanēja īpaši lūgumi par koronavīrusa pandēmijas pārtraukšanu.

Pirms Svētā Vakarēdiena pasniegšanas Augstisvētītais Bīskaps Aleksandrs vērsās pie ticīgajiem ar sprediķi Kunga Kristīšanas svētkos, kurā  atgādināja par dievbijīgu attieksmi pret svētīto ūdeni un Dieva namu, kā arī par kristīgu mīlestību pret tuvāko.

Pēc aizamvona lūgšanas Daugavpils-Rēzeknes eparhijas Valdošais Virsgans Augstisvētītais Bīskaps Aleksandrs veica Lielo ūdens iesvētīšanu.

Pēc Dievišķās liturģijas tika uzsaukts ilgu gadu vēlējums. Aizejot no baznīcas, Viņa Eminence svētīja ticīgos ar savu Virsgana svētību.

LPB preses dienests