8.janvāris / 2021

Dievišķā liturģija Kristus Piedzimšanas svētku dienā Visaugstisvētītā Metropolīta Aleksandra vadībā

2021. gada 7. janvārī, mūsu Kunga un Pestītāja Jēzus Kristus Piedzimšanas svētku dienā, Viņa Eminence Visaugstisvētītais Rīgas un visas Latvijas Metropolīts Aleksandrs, līdzkalpojot Augstisvētītajam Daugavpils un Rēzeknes Bīskapam Aleksandram, kalpoja Dievišķo liturģiju Rīgas Kristus Piedzimšanas katedrālē.

Virsganiem līdzkalpoja Rīgas apriņķa prāvests mitroforais virspriesteris Jēkabs Prisjažņuks katedrāles klēriķi – virspriesteris Artēmijs Kučinskis, priesteris Pāvils Peļevins, priesteris Joanns Platinskis un diakons Jevgēņijs Samuilovs; Rīgas Svētās Trijādības katedrāles klēriķis protodiakons Vsevolods Meļņikovs; Rīgas Ņevas Aleksandra baznīcas klēriķis diakons Aleksandrs Akatovs.

Trīskāršās ektēnijas laikā izskanēja lūgumi par epidēmijas pārtraukšanu un slimojošo dziedināšanu.

Dievkalpojuma laikā tika ievērotas valstī noteiktās sanitāri higiēniskās prasības: visi ticīgie un arī kalpojošie garīdznieki bija sejas maskās, bet dievlūdzēju skaits bija ierobežots.

Pēc Dievišķās liturģijas garīdznieki svētku ikonas priekšā nodziedāja svētku tropāru, kondaku un augstiteikšanu.

Pēc tam tika nolasīts Rīgas un visas Latvijas Metropolīta Aleksandra Kristus Piedzimšanas svētku vēstījums krievu un latviešu valodā.

Savā sprediķī Visaugstisvētītais Metropolīts Aleksandrs apsveica visus dievlūdzējus Kristus Piedzimšanas svētkos. “...līdzīgi Evaņģēlijā minētajiem gudrajiem pienesīsim Dievam mūsu dāvanas – mūsu ticību Viņam, mūsu cerību uz Viņa nepārtraukto palīdzību un žēlsirdību, un pašu galveno – mūsu mīlestību. Ar savu iemiesošanos Dievs parāda, ka Viņš mīl cilvēku, mīl katru no mums. Un mēs esam aicināti atbildēt uz šo mīlestību ar savu mīlestību pret mūsu tuvākajiem, savu labo attieksmi pret apkārtējiem cilvēkiem. Tas īpaši svarīgi ir šajās Kristus Piedzimšanas svētku dienās, kad mums ir iespēja dalīties svētku gaismā ar mums apkārtējiem, dāvinot viņiem prieku un mieru...”, savā sprediķī uzsvēra Visaugstisvētītais Valdnieks.

LPB preses dienests