23.decembris / 2020

Dievišķā liturģija Augstisvētītā Bīskapa Jāņa vadībā svētītāja Nikolaja piemiņas dienā

2020. gada 19. decembrī, svētītāja Nikolaja, Likijas Miru arhibīskapa piemiņa dienā, Augstisvētītais Jelgavas Bīskaps Jānis, Rīgas eparhijas vikārs, kalpoja Dievišķo liturģiju Jelgavas Simeona un Annas katedrālē.

Dievkalpojuma laikā visi dievlūdzēji katedrālē, tāpat kā visi Latvijas Pareizticīgās Baznīcas draudžu locekļi, atradās maskās, bet ienākot katedrālē un izejot no tās, veica roku dezinfekciju.

Trīskāršās ektēnijas laikā izskanēja īpaši lūgumi par pandēmijas pārtraukšanu un slimojošo dziedināšanu, kā arī lūgumi par visu, kuri šodien svin savu Debesu aizbildņa piemiņas dienu, veselību.

Liturģijas noslēgumā tika kalpots aizlūgums, kura noslēgumā Augstisvētītais Valdnieks Jānis nolasīja lūgšanu svētītājam Nikolajam Brīnumdarītājam.

Savā sprediķī Bīskaps Jānis apsveica visus, kuri kristīti par godu svētītājam Nikolajam, viņu Debesu aizbildņa piemiņas dienā. viņa Eminence pastāstīja ticīgajiem par arhibīskapa Nikolaja garīgajiem varoņdarbiem un labajiem darbiem, kurš pēc Dieva svētības kļuva par brīnumdarītāju un gādnieku par visiem pareizticīgajiem kristiešiem Dieva Troņa priekšā.

Vēršoties pie draudzes, Valdnieks Jānis atgādināja arī par nepieciešamību būt atbildīgiem un īpaši uzmanīgiem koronavīrusa Covid-19 izplatības laikā. Ikviena ticīgā pienākums ir valdības noteikto sanitāri higiēnisko normu ievērošana un masku nēsāšana apmeklējot baznīcas un citas publiskās vietas.

Jelgavas Simeona un Annas katedrāles draudze