25.novembris / 2020

Pateicības vēstule Latvijas valsts prezidenta vārdā

Rīgā
18.08.2020. Nr. 1516
Rīgas un visas Latvijas Metropolītam Aleksandram
Jūsu Eminence!

Daru zināmu, ka Valsts prezidents Egils Levits ir saņēmis Jūsu 2020. gada 22. jūlija vēstuli, kurā Jūs Latvijas Pareizticīgo Baznīcas vārdā pateicaties par Latvijas valsts rastajiem risinājumiem reliģisko organizāciju darbības nodrošināšanai Covid-19 pandēmijas laikā.

Valsts prezidenta Egila Levita vārdā sirsnīgi pateicos Jums par atzinīgo novērtējumu Latvijas valsts īstenotajai politikai Covid-19 infekcijas izraisītā apdraudējuma pārvarēšanai.

Augstu vērtējam Latvijas Pareizticīgo Baznīcas, tās garīdznieku un ticīgo sapratni un gatavību ievērot valstī noteiktos drošības un piesardzības pasākumus. Jo īpaši šajā sarežģītajā laikā būtisks ir bijis Baznīcas darbs, lai veicinātu mieru, pacietību un nosvērtību cilvēku prātos un sirdīs, kā arī ticīgajiem sniegtais garīgais atbalsts.

Mūs priecē, ka šajā pārbaudījumu laikā ir veiksmīgi īstenojies un attīstījies patiesi sekmīgais, savstarpējas uzticēšanās un lojalitātes pilnais dialogs starp Latvijas valsti un Jūsu vadīto patstāvīgo un neatkarīgo Latvijas Pareizticīgo Baznīcu, kas darbojas Latvijā un vieno pareizticībai piederīgos Latvijas ļaudis.

Pateicamies par visai Latvijas sabiedrībai būtisko darbu, ko ikdienā paveic Latvijas Pareizticīgo Baznīca, un novēlam Jums personiski un Jūsu vadītajai Baznīcai svētīgu un panākumiem bagātu turpmāko darbu! Lai Jūsu garīgais kalpojums vairo Latvijas tautas labumu un sekmē Latvijas izaugsmi!

Cieņā
Valsts prezidenta kancelejas vadītājs

Andris Teikmanis