10.novembris / 2020

Virsgana dievkalpojums Dievmātes Kazaņas un Jakobštates ikonu svētku dienā Jelgavā

2020. gada 4. novembrī, Dievmātes Kazaņas un Jakobštates ikonu svētku dienā un moc. bīskapa Aleksandra, karavīra Iraklija un sievu Annas, Elizabetes, Feodotijas un Glikērijas piemiņas dienā, Augstisvētītais Jelgavas Bīskaps Jānis, Rīgas eparhijas vikārs, kalpoja Dievišķo liturģiju Jelgavas Simeona un Annas katedrālē. Visi draudzes locekļi, kuri atradās dievkalpojumā Jelgavas katedrālē, atradās baznīcā maskās, ievērojot savstarpējo 2 metru distancēšanos, bet ienākot un izejot no baznīcas, veica roku dezinfekciju.

Viņa Eminencei dievkalpojumā līdzkalpoja Jelgavas katedrāles klēriķi priesteris Aleksandrs Razdaibeda, priesteris Aleksandrs Podļesnijs un diakons Vasīlijs Kovaļonoks.

Liturģijas laikā izskanēja īpaši lūgumi par pandēmijas pārtraukšanu. Ektēnijā par mirušajiem Augstisvētītais Valdnieks lūdzās par sava mūžam pieminamā tēva, jaunaizmigušā D.k. Pāvila, dvēseles dusu – šajā dienā apritēja 40 dienas kopš viņa nāves.

Dievkalpojuma un svētku aizlūguma noslēgumā Augstisvētītais Bīskaps Jānis apsveica katedrāles klēriķi priesteri Aleksandru Podļesniju viņa Debesu aizbildņa, svētmocekļa bīskapa Aleksandra, piemiņas dienā, novēlot šodien godājamam t. Aleksandram labu veselību un Dieva palīdzību turpmākajā kalpošanā Kristus Baznīcai.

Pēc tam Valdnieks Jānis vērsās pie garīdzniekiem un ticīgajiem ar sprediķi par šodiena svinamo notikumu – Vissvētās Dievadzemdētājas Kazaņas ikonas svētku dienu. Augstisvētītais Valdnieks Jānis uzsvēra, ka pateicoties nerimtīgam darbam, daudzu dievbijīgu kristiešu un ziedotāju atbalstam, kā arī Visaugstisvētītā Rīgas un visas Latvijas Metropolīta Aleksandra nepārtrauktajām lūgšanām, Dzintaros izdevies pabeigt apbrīnojami skaistās Dievmātes Kazaņas ikonas celtniecību.

Sava sprediķa noslēgumā Bīskaps Jānis uzaicināja ticīgos ievērot visas sanitāri higiēniskās normas un Latvijas Republikas valdības noteiktos drošības ierobežojumus saistībā ar koronavīrusa Covid-19 izplatīšanās ierobežošanu.

LPB preses dienests