28.septembris / 2020

Dievišķā liturģija Kunga Krusta Pacelšanas svētkos Rīgas Kristus Piedzimšanas katedrālē Visaugstisvētītā Metropolīta Aleksandra vadībā

2020. gada 27. septembrī, 16. svētdienā pēc Trijādības, Kunga Godājamā un Dzīvudarošā Krusta Pacelšanas svētku dienā, Viņa Eminence Visaugstisvētītais Rīgas un visas Latvijas Metropolīts Aleksandrs kalpoja Dievišķo liturģiju Rīgas Kristus Piedzimšanas katedrālē.

Viņa Eminencei līdzkalpoja Rīgas apriņķa prāvests virspriesteris Jēkabs Prisjažņuks, Rīgas katedrāles klēriķi virspriesteris Artēmijs Kučinskis, priesteris Joanns Platinskis un diakons Jevgēņijs Samuilovs, Rīgas Jāņa Priekšteča baznīcas klēriķis hierodiakons Germans (Kartašovs).

Dievkalpojumā dziedāja katedrāles koris Natālijas Mudrajas vadībā.

Trīskāršās ektēnijas laikā izskanēja īpaši lūgumi par pandēmijas pārtraukšanu.

Pēc Dievišķās liturģijas tika nodziedāts svētku tropārs, kondaks un augstiteikšana un notika Kunga Krusta godināšana. Savā sprediķī Valdnieks Metropolīts apsveica draudzes locekļus svētkos un pastāstīja Kunga Krusta Pacelšanas svētku rašanās vēsturi.

LPB preses dienests