2.septembris / 2020

Vispilsētas dievkalpojums Svētās Trijādības katedrālē ar Vissvētās Dievadzemdētājas Apbedīšanas kārtu

2020. gada 30. augusta vakarā Visaugstisvētītais Rīgas un visas Latvijas Metropolīts Aleksandrs, līdzkalpojot Augstisvētītajam Jelgavas Bīskapam Jānim, Rīgas eparhijas vikāram, kalpoja Lielo vakara dievkalpojumu un Rīta dievkalpojumu ar Visšķīstās Dievadzemdētājas Apbedīšanas kārtu.

Virsganiem līdzkalpoja: Rīgas apriņķa prāvests virspriesteris Jēkabs Prisjažņuks, Rīgas eparhijas sekretārs virspriesteris Oļegs Peļevins, Rīgas Svētās Trijādības katedrāles atslēgu glabātājs virspriesteris Sergijs Škarupo, Jēkabpils Svētā Gara vīriešu klostera pārzinis igumens Makārijs (Kirilovs) un Rīgas prāvestības garīdznieki. Diakonu kārtu vadīja hierodiakons Germans (Kartašovs). Dievkalpojumā labajā klirosā lūdzās igumene Magdalēna un Rīgas Svētās Trijādības-Sergija sieviešu klostera māsas, kreisajā klirosā lūdzās Rīgas Garīgā semināra studenti.

Dievkalpojumu šajā vakarā ierakstīja Latvijas televīzija , tā ieraksts ēterā būs redzams LTV-1 kanālā svētdien, 6. septembrī, plkst. 12:00.

Lielās slavas dziesmas laikā notika krusta gājiens ap Svētās Trijādības katedrāli, skanot katedrāles zvanu skaņām. Krusta gājiena ceļā ap katedrāli mazas meitenītes kaisīja rožu ziedlapiņas Svētās Plašaņicas priekšā.  Pēc tam Plašaņica krusta gājiena noslēgumā tika ienesta Dievmātes Aizmigšanas lejas baznīcā, kur tā atrodas visa pārējā gada laikā zem īpaša, kokā griezta pārklāja, saukta par Rīgas Ģetzemani. Dievkalpojuma noslēgumā Valdnieks Metropolīts sacīja sprediķi par Debesu Ķēniņienes aizstāvību visiem cilvēkiem un Viņas Patvērumu pār mūsu Svēto Pareizticīgo Baznīcu. “...Evaņģēlija fragmentā, kas pirms brīža tika lasīts, mēs dzirdējām mūsu Kunga Jēzus Kristus vārdus, kurš novēlēja par dēlu Savai Visšķīstajai Mātei apustuli Jāni Teologu. Caur šo notikumu mēs visi esam sev ieguvuši mīlošu Māti, kura no mums gaida vienīgi gatavību būt ar Kristu, būt ar Viņas iemīļoto Dēlu, līdzīgi tam, kā ar Viņu palika apustulis Jānis...”, savā sprediķī sacīja Valdnieks Metropolīts.

LPB preses dienests