2.septembris / 2020

Virsgana dievkalpojums Rīgas Svētās Trijādības katedrālē Dievmātes Aizmigšanas svētku dienā

28. augustā visa pareizticīgā pasaule atzīmē Dievmātes Aizmigšanas svētkus. Pēc tradīcijas Rīgas Svētās Trijādības katedrālē, kuras lejas baznīca iesvētīta par godu Dievmātes Aizmigšanai, Dievišķo liturģiju šajā dienā kalpoja Latvijas Pareizticīgās Baznīcas Valdošais Virsgans Visaugstisvētītais Rīgas un visas Latvijas Metropolīts Aleksandrs, kuram līdzkalpoja Augstisvētītais Jelgavas Bīskaps Jānis, Latvijas Pareizticīgās Baznīcas vikārs.

Liturģijā Virsganiem līdzkalpoja: Rīgas apriņķa prāvests virspriesteris Jēkabs Prisjažņuks, Svētās Trijādības katedrāles atslēgu glabātājs  virspriesteris Sergijs Škarupo, Rīgas Kristus Piedzimšanas katedrāles klēriķi virspriesteris Artēmijs Kučinskis un priesteris Joanns Platinskis, Svētās Trijādības katedrāles klēriķis protodiakons Vsevolods Meļņikovs, Rīgas priekšteča Jāņa baznīcas klēriķis hierodiakons Germans (Kartašovs).

Pēc kinonika izskanēšanas, tāpat kā visos Latvijas Pareizticīgās Baznīcas dievnamos, tika nolasīts KPB Svētītās Sinodes Vēstījums bīskapiem, klēram, mūku kartai un lajiem saistībā ar šajā gadā notiekošo postošo sēgu.

Pēc Dievišķās liturģijas garīdznieki Plašaņicas priekšā nodziedāja svētku tropāru, kondaku un augstiteikšanu, un Valdnieks Metropolīts nolasīja lūgšanu Vissvētajai Dievadzemdētājai.

Pēc ilgu gadu vēlējuma LPB Valdošais Virsgans vērsās pie ticīgajiem ar sprediķi par Vissvētās Dievmātes godināšanu un Viņas slavējamo Aizmigšanu.

LPB preses dienests