1.augusts / 2020

Dievišķā liturģija Dubultu sv. Vladimira baznīcā Visaugstisvētītā Metropolīta Aleksandra vadībā

2020. gada 28. jūlijā, svētā apustuļiem pielīdzināmā lielkņaza Vladimira – Krievzemes kristītāja un apgaismotāja, un  svēto mocekļu Kirika un Julitas piemiņas dienā, Jūrmalā, senatnīgajā Dubultu dievnamā, kas iesvētīts par godu svētajam apustuļiem pielīdzināmajam lielkņazam Vladimiram, notika svētku dievkalpojums. Dievišķo liturģiju šajā dienā kalpoja Latvijas Pareizticīgās Baznīcas Vadītājs Visaugstisvētītais Rīgas un visas Latvijas Metropolīts Aleksandrs.

Viņa Eminencei līdzkalpoja: Rīgas apriņķa prāvests, Rīgas Kristus Piedzimšanas katedrāles atslēgu glabātājs mitroforais virspriesteris Jēkabs Prisjažņuks, Rīgas eparhijas sekretārs, Rīgas Erceņģeļa Mihaila baznīcas pārzinis, Rīgas eparhijas sekretārs mitroforais virspriesteris Oļegs Peļevins; Dubultu sv. Vladimira baznīcas pārzinis, LPB Sinodes loceklis virspriesteris Vladimirs Rjatseps; Rīgas Jāņa Priekšteča baznīcas klēriķis hierodiakons Germans (Kartašovs). Dievkalpojumā dziedāja draudzes koris Filipa Matvejeva vadībā.

Liturģijas laikā izskanēja īpaši lūgumi par koronavīrusa pandēmijas pārtraukšanu, kā arī pateicības lūgumi par visiem, kuri šodien svin sava debesu aizbildņa piemiņas dienu.

Daudzi ticīgie šajā dienā saņēma Svētās Kristus Dāvanas.
Liturģijas noslēgumā baznīcas pagalmā tika kalpots svētku aizlūgums pie svētā ap. piel. lielkņaza Vladimira un mocekļu Kirika un Julitas ikonām tika kalpots aizlūgums. Aizlūguma noslēgumā ticīgie tika apslacīti ar svētīto ūdeni.

Pēc ilgu gadu vēlējuma Visaugstisvētītais Valdnieks Metropolīts vērsās pie garīdzniekiem un ticīgajiem ar sprediķi, kurā pastāstīja par svēto mocekļu Kristus ticības dēļ – bērna Kirika un viņa mātes Julitas varoņdarbu. Sprediķa turpinājumā Visaugstisvētītais Valdnieks uzsvēra svētā apustuļiem pielīdzināmā lielkņaza Vladimira veiktās Krievzemes kristīšanas vēsturiskā notikuma īpašo nozīmi, kas apvienoja visdažādākās tautas caur Kristības sakramentu.

Pēc tam Visaugstisvētītais Virsgans apsveica baznīcas pārzini virspriesteri Vladimiru Rjatsepu Eņģeļa dienā, draudzes padomi un ticīgos – dievnama altārsvētkos un pasniedza dievnama pārzinim svēto prosforu un ziedus.

Visaugstisvētītais Rīgas un visas Latvijas Metropolīts Aleksandrs apbalvoja Dubultu sv. Vladimira baznīcas vecāko D.k. Mariju Rjatsepu ar svētā svētmocekļa Rīgas Arhibīskapa Jāņa I pakāpes medaļu sakarā ar gaidāmo dzīves 70 gadu jubileju un Dubultu draudzes vecākās pienākuma pildīšanas 20 gadu jubileju. Visaugstisvētītais Valdnieks pasniedza viņai arī svēto prosforu un ziedus.

Sprediķa noslēgumā Visaugstisvētītais Metropolīts Aleksandrs svētīja ticīgos ar savu Virsgana svētību.

LPB preses dienests