4.jūnijs / 2020

Dievkalpojums Rīgas Debesbraukšanas latviešu pareizticīgo draudzē dievnama altārsvētkos Virsganu vadībā

Visaugstisvētītais Valdnieks Metropolīts tika sagaidīts ar svinīgām zvanu skaņām, pie ieejas baznīcā viņu sagaidīja draudzes vecākā Irēna (Irīna) Priede. Dievnama ikonas bija grezni rotātas ar ziediem. Baznīcas centrā bija novietota Visaugstisvētītā Metropolīta Aleksandra pagājušajā gadā draudzei uzdāvinātā un iesvētītā Kunga Debesīs Pacelšanās ikona.

Virsganiem līdzkalpoja: Valmieras apriņķa prāvests un Svētās Trijādības baznīcas Pārdaugavā pārzinis mitroforais virspriesteris Nikolajs Tihomirovs;  Rīgas Dievmātes Pasludināšanas baznīcas klēriķis mitroforais virspriesteris Jānis Lipšāns; Rīgas Debesbraukšanas baznīcas pārzinis virspriesteris Jānis Dravants; Rīgas Kristus Piedzimšanas katedrāles klēriķis priesteris Pāvils Peļevins; Rīgas Svētās Trijādības katedrāles klēriķis protodiakons Vasīlijs Meļņikovs; Rīgas sv. labtic. lielkņaza Ņevas Aleksandra baznīcas klēriķis diakons Aleksandrs Akatovs. Dievišķajā liturģijā altārī lūdzās un Svētās Kristus Dāvanas saņēma Rīgas Debesbraukšanas baznīcas goda pārzinis virspriesteris Nils Druvaskalns.  Dievišķajā liturģijā dziedāja draudzes koris reģentes Ksenijas (Laumas) Māliņas vadībā.

Dievkalpojumu šajā dienā filmēja Latvijas Valsts televīzija. Dievkalpojuma ierkats LTV ēterā būs redzams svētdien, 7. jūnijā plkst. 12 LTV1 kanālā.

Trīskāršajā ektēnijā izskanēja īpaši lūgumi par pandēmijas pārtraukšanu.

Dieviškās liturģijas noslēgumā tika uzsaukts ilgu gadu vēlējums Svētīgākajam Patriarham Kirilam, Virsganiem, mūsu Dieva sargātajai Latvijas valstij, varām un tās tautai, visiem klātesošajiem un lūdzošajiem, un visiem pareizticīgajiem kristiešiem, kuri svin šo svētku dienu.

Pēc tam Visaugstisvētītais Metropolīts Aleksandrs sacīja sprediķi par šodienas svētkiem – Kunga Debesīs Pacelšanos. Sava sprediķa noslēgumā Visaugstisvētītais Valdnieks sacīja: “Es ļoti priecājos redzēt jūs visus veselus un vēlu visiem stipru veselību. Atgādinu, ka visiem ir jāievēro visi Latvijas valdības rīkojumi, stingri jāievēro divu metru distance, kā arī visi nolikumi un norādījumi, kas tiek paziņoti no Veselības ministrijas un atbildīgajām struktūrām. Mums ir jāsaprot, ka bez Baznīcas, bez lūgšanām, bez Svētajiem Sakramentiem (grēksūdzes, Svētā Vakarēdiena un citiem Sv. Sakramentiem) cilvēks nevar glābties. Ir jāsaprot, ka mums ir jālūdzas, jāmīl savs tuvākais un jādzīvo garīgi Svētajā Kristus Baznīcā. Novēlu visiem veselību un lūdzos par jums visiem, lai neviens no jums nesaslimtu. Lūdzos par visiem Latvijas iedzīvotājiem, par mūsu Latvijas valdību un par visiem cilvēkiem. It īpaši lūdzos par visiem tiem cilvēkiem, kuri ir saslimuši, lai viņi ātrāk izveseļotos”.

Sprediķa noslēgumā Visaugstisvētītais Metropolīts Aleksandrs pateicās viņam līdzkalpojušajiem Augstisvētītajam Bīskapam Jānim un garīdzniekiem, kā arī visiem ticīgajiem par piedalīšanos dievkalpojumā, apsveica baznīcas padomi un draudzes locekļus altārsvētkos, kā arī pateicās draudzes korim par dziedāšanu. Viņa Eminence izteica īpašu pateicību baznīcas labdariem, kuri snieguši būtisku atbalstu baznīcas remonta un restaurācijas darbos, un svētīja visus ar savu Virsgana svētību.

LPB preses dienests