3.aprīlis / 2020

Aizlūgums Visaugstisvētītā Metropolīta Aleksandra vadībā par nāvējošas slimības pārtraukšanu

2020. gada 21. martā Viņa Eminence Visaugstisvētītais Rīgas un visas Latvijas Metropolīts Aleksandrs, līdzkalpojot Augstisvētītajam Jelgavas Bīskapam Jānim, Rīgas eparhijas vikāram, Rīgas Kristus Piedzimšanas katedrālē kalpoja aizlūgumu par nāvējošas slimības pārtraukšanu.

Virsganiem līdzkalpoja Rīgas apriņķa prāvests virspriesteris Jēkabs Prisjažņuks, Rīgas eparhijas sekretārs virspriesteris Oļegs Peļevins, Valmieras apriņķa prāvests virspriesteris Nikolajs Tihomirovs un katedrāles klēriķi. Dievkalpojumā lūdzās Rīgas Svētās Trijādības-Sergija sieviešu klostera igumene Magdalēna (Polin) ar klostera māsām.

Aizlūgums tika kalpots pie daudziem godājamiem Latvijas zemes svētumiem. Uz katedrāli no Jēkabpils Svētā Gara vīriešu klostera bija atvesta Dievmātes Jakobštates ikona; no Kristus Apskaidrošanās klostera bija atvests šķirsts ar Kunga Godājamā un Dzīvudarošā Krusta daļiņu un daudzu Dieva aizbildņu relikvijām, tostarp arī ar lielmocekļa Panteleimona, svētītāja Jāņa Zeltamutes, pirmmcekļa arhidiakona Stefana, lielmocekļa Georgija Uzvaras nesēja un daudzu citu svēto relikviju daļiņām; no Rīgas Svētās trijādības-Sergija klostera bija atvests šķirstiņš ar Vissvētās Dievadzemdētājas tērpa daļiņu un ar Pravieša un Kunga priekšteča Jāņa relikviju daļiņu. No Rīgas katedrāles kreisā sānu altāra tika iznesta Vissvētās Dievadzemdētājas brīnumdarošās Tihvinas ikonas kopija, kuru no ASV atveda Tihvinas ikonas sargātājs virspriesteris Sergijs Garklāvs (1927-2015), kurā ievietota daļiņa no pašas brīnumdarošās ikonas, kā arī šķirsts, kurā atrodas svētmocekļa Rīgas Arhibīskapa Jāņa asiņu daļiņas, saudzīgi savāktas viņa mocekļa nāves vietā 1934. gadā.

Aizlūguma laikā tika nolasīts kanons Kungam Dievam “par nāvējošas slimības pātraukšanu”. Kanonu sarakstījis Konstantinopoles patriarhs Filofejs (1300-1379), kurš to sastādīja baisās mēra epidēmijas laikā, kas pārņēma Eiropu XIV gadsimta vidū. Šīs kanons drīz vien tika pārtulkots baznīcslāvu valodā un turpmāk tika kalpots Krievzemes Pareizticīgajā Baznīcā dažādu epidēmiju laikā.

Pēc aizlūguma garīdznieki devās ar svētumiem apkārt Rīgai, visa ceļa laikā svētkalpotāji turpināja lasīt kanonu “par nāvējošas slimības pātraukšanu”.

LPB preses dienests