16.marts / 2020

Dievišķā liturģija Pareizticības Svinību dienā Visaugstisvētītā Metropolīta Aleksandra vadībā. Garīdznieka hirotonija

2020. gada 8. martā, Lielā gavēņa pirmajā svētdienā, Pareizticības Svinību dienā, Visaugstisvētītais Rīgas un visas Latvijas Metropolīts  Aleksandrs kalpoja svētītāja Vasīlija Lielā Dievišķo liturģiju un Pareizticības Svinību kārtu  Rīgas Kristus Piedzimšanas katedrālē.

Viņa Eminencei līdzkalpoja Rīgas apriņķa prāvests virspriesteris Jēkabs Prisjažņuks, katedrāles klēriķi virspriesteris Artēmijs Kučinskis, priesteris Joanns Platinskis, priesteris Pāvlis Aleksejevs un diakons Jevgēņijs Samuilovs, priestermūks Aleksandrs (Lizons), Rīgas Jāņa Priekšteča baznīcas klēriķis hierodiakons Germans (Kartašovs) un Rīgas Svētās Trijādības-Sergija sieviešu klostera klēriķis hierodiakons Valentīns (Stratila). Šajā svētku dienā uz dievkalpojumu katedrālē bija ieradušies īpaši daudz pareizticīgo rīdzinieku, daudzi no kuriem saņēma Svētās Kristus Dāvanas.

Trīskāršajā ektēnijā izskanēja īpaši lūgumi par mieru Ukrainā un Pareizticīgās Baznīcas vienotību.

Pēc Lielās ieiešanas Visaugstisvētītais Metropolīts Aleksandrs iesvētīja par garīdznieku hierodiakonu Valentīnu (Stratilu).

Pēc Dievišķās liturģijas tika kalpota Pareizticības Svinību kārta, kuras laikā tika lasīts Ticības Simbols, lūgšanas, kas slavina septiņu Vispasaules Koncilu svētos tēvus. Tika uzsaukta mūžīga piemiņa visiem pareizticīgajiem kristiešiem un ilgu gadu vēlējums Svētīgajiem Patriarhiem, arhierejiem, draudžu ganiem, visam iesvētītajam pulkam, visiem pareizticīgajiem kristiešiem, kuri pareizi tur pestījošo ticību. Pēc tradīcijas izskanēja anatēma (anatēma – atšķiršana no Baznīcas) visiem, kuri noliedz Dieva esamību, Svētos Sakramentus, Svētās baznīcas mācību un kanonus, un zaimo to un svētās ikonas.

Dievkalpojuma noslēgumā Viņa Eminence vērsās pie dievlūdzējiem ar sprediķi par Pareizticības Svinību vēsturi un apsveica priestermūku Valentīnu (Stratilu) hirotonijas dienā, novēlot viņam Dieva palīdzību kalpošanā Kristus Baznīcai.

LPB preses dienests