20.decembris / 2019

Virsgana dievkalpojums Jelgavas katedrālē svētītāja Nikolaja Brīnumdarītāja piemiņas dienā

19. decembrī Svētā Pareizticīgā Baznīca lūgšanās godina svētītāja Nikolaja, Likijas Miru arhibīskapa, brīnumdarītāja, piemiņu. Šajā dienā pareizticīgo dievnamus piepilda daudzi cilvēki, kuri ieradušies, lai pienestu savas lūgšanas un godinātu svētītāju Nikolaju. Augstisvētītais Jelgavas Bīskaps Jānis, Rīgas eparhijas vikārs, šajā dienā kalpoja agro Dievišķo liturģiju Jelgavas Simeona un Annas katedrāles labajā sānu altārī, kas iesvētīts par godu svt. Aleksijam Dievcilvēkam.

Trīskāršajā ektēnijā pēc Evaņģēlija nolasīšanas izskanēja īpaši lūgumi par Svētās Pareizticības vienotības saglabāšanu un mieru Ukrainā, kā arī pateicības lūgšanas par visiem, kuri šodien svin sava Debesu aizbildņa piemiņas dienu.

Pēc Dievišķās liturģijas tika kalpots aizlūgums, kura noslēgumā Augstisvētītais Bīskaps Jānis nolasīja lūgšanu svētītājam Nikolajam. Pēc tam tika uzsaukts ilgu gadu vēlējums.

Savā sprediķī Viņa Eminence pastāstīja par svētītāja Nikolaja dzīvi, viņa cīņu ar herētiķiem, kā arī svētītāja Nikolaja sniegto palīdzību viņa zemes dzīves laikā un aizstāvību un palīdzību lūgšanās pēc viņa iecelšanas svēto kārtā. Sprediķa noslēgumā Bīskaps Jānis svētīja ticīgos ar savu svētību.

LPB preses dienests