30.septembris / 2019

Latvijas Universitātes 100 gadu jubileja

2019. gada 29. septembrī Rīgas Doma katedrālē notika svinīgs dievkalpojums, veltīts Latvijas Universitātes 100 gadu jubilejai, kurā piedalījās Latvijas tradicionālo kristīgo konfesiju vadītāji un pārstāvji. Pēc Latvijas Evaņģēliski luteriskās Baznīcas vadītāja arhibīskapa Jāņa Vanaga ielūguma dievkalpojumu Doma katedrālē apmeklēja Latvijas Pareizticīgās Baznīcas Vadītājs Rīgas un visas Latvijas Metropolīts Aleksandrs. Dievkalpojumā piedalījās: Romas katoļu Baznīcas Latvijā Rīgas arhibīskapijas vikārais bīskaps Andris Kravalis, Latvijas Baptistu draudžu savienības pārstāvis mācītājs Ainārs Baštiks un citi garīdznieki. Visaugstisvētīto Metropolītu Aleksandru pavadīja Rīgas Kristus Piedzimšanas katedrāles klēriķis priesteris Pāvils Peļevins. Dievkalpojumā piedalījās Latvijas Universitātes rektora pienākumu izpildītājs profesors Gvido Straube, Latvijas Universitātes mācībspēki, studentu korporāciju pārstāvji.

Latvijas Universitāte dibināta 1919. gada 28. septembrī kā Latvijas Augstskola, un jau no pašiem pirmsākumiem balstījās uz principiem, kas noteica dabaszinātņu, humanitāro un tehnisko zinātņu vienotību. Tās idejas pirmsākumi meklējami vēl 19. gadsimtā, taču 1918. gada 18. novembris un jaunās Latvijas valsts nepieciešamība pēc pietiekama skaita akadēmiski izglītotu pilsoņu izrādījās būtiski virzītājspēki, lai mazāk nekā pēc gada pirmo reizi pasaules vēsturē rastos iespēja iegūt augstāko izglītību latviešu valodā.

Par godu Latvijas Universitātes 100 gadu jubilejai 2019. gadā notiek dažādi pasākumi, to vidū arī daudzas zinātniskās konferences, Eiropas valstu galvaspilsētu rektoru organizācijas (UNICA) konference, koncerti, izstādes, grāmatu prezentācija un ar jubilejas notikumu saistītas pastmarkas klajā laišana.  

LPB preses dienests