9.septembris / 2019

Dievišķā liturģija Rīgas katedrālē Visaugstisvētītā Metropolīta Aleksandra vadībā

2019. gada 8. septembrī, 12. svētdienā pēc Trijādības, Dievmātes Vladimiras ikonas sagaidīšanas dienā, Visaugstisvētītais Rīgas un visas Latvijas Metropolīts Aleksandrs kalpoja Dievišķo liturģiju Rīgas Kristus Piedzimšanas katedrālē.

Valdniekam Metropolītam līdzkalpoja Rīgas apriņķa prāvests virspriesteris Jēkabs Prisjažņuks, katedrāles klēriķi: LPB Sinodes sekretārs virspriesteris Artēmijs Kučinskis, priesteris Joanns Platinskis un diakons Jevgēņijs Samuilovs, Rīgas Priekšteča Jāņa baznīcas klēriķis hierodiakons Germans (Kartašovs).

Dievišķajā liturģijā izskanēja īpaši lūgumi par Svētās Pareizticības vienotības saglabāšanu un par mieru Ukrainā. Ektēnijā par mirušajiem Valdnieks Metropolīts lūdzās par jaunaizmigušā shiarhimandrīta Agafangela (Savčenko) dvēseles dusu.

Pēc kinonika Valdnieks Metropolīts vērsās pie dievlūdzējiem ar sprediķi par šodienas Evaņģēlija lasījumu. Sprediķa noslēgumā Visaugstisvētītais Valdnieks svētīja ticīgos ar savu Virsgana svētību.

LPB preses dienests