29.augusts / 2019

Virsganu dievkalpojums Dievmātes Aizmigšanas svētku dienā Rīgas Svētās Trijādības katedrālē

28. augustā visa pareizticīgā pasaule atzīmē Dievmātes Aizmigšanas svētkus. Pēc tradīcijas Rīgas Svētās Trijādības katedrālē, kuras lejas baznīca iesvētīta par godu Dievmātes Aizmigšanai, Dievišķo liturģiju šajā dienā kalpoja Latvijas Pareizticīgās Baznīcas Valdošais Virsgans Visaugstisvētītais Rīgas un visas Latvijas Metropolīts Aleksandrs, kuram līdzkalpoja Augstisvētītais Jelgavas Bīskaps Jānis, Latvijas Pareizticīgās Baznīcas vikārs.

Liturģijā Virsganiem līdzkalpoja: Rīgas apriņķa prāvests virspriesteris Jēkabs Prisjažņuks, LPB Sinodes sekretārs virspriesteris Artēmijs Kučinskis, Svētās Trijādības katedrāles atslēgu glabātājs  virspriesteris Sergijs Škarupo, Rīgas Kristus Piedzimšanas katedrāles klēriķis priesteris Joanns Platinskis, Svētās trijādības katedrāles klēriķis protodiakons Vsevolods Meļņikovs, Rīgas priekšteča Jāņa baznīcas klēriķis hierodiakons Germans (Kartašovs).

Diženo katedrāli piepildīja desmitiem dievlūdzēju, īpašā lūgšanu noskaņojumā dziedāja lielais katedrāles koris Vasīlija Zaterina vadībā. Pēc Dievišķās liturģijas notika krusta gājiens ap katedrāli, bet pēc tam garīdznieki Plašaņicas priekšā nodziedāja svētku tropāru, kondaku un augstiteikšanu, un Valdnieks Metropolīts nolasīja lūgšanu Vissvētajai Dievadzemdētājai.

Pēc ilgu gadu vēlējuma LPV Valdošais Virsgans vērsās pie ticīgajiem ar sprediķi par Vissvētās Dievmātes godināšanu un Viņas slavējamo Aizmigšanu.

LPB preses dienests