20.jūnijs / 2019

Dievišķā liturģija Svētās Trijādības svētkos Visaugstisvētītā Metropolīta Aleksandra vadībā

2019. gada 16. jūnijā, Svētās Trijādības dienā, Viņa Eminence Visaugstisvētītais Rīgas un visas Latvijas Metropolīts Aleksandrs kalpoja Dievišķo liturģiju Rīgas Svētās Trijādības katedrālē, kas šodien svin savus altārsvētkus, lai dalītos svētku priekā ar katedrāles draudzes locekļiem.

Viņa Eminencei līdzkalpoja: Rīgas apriņķa prāvests virspriesteris Jēkabs Prisjažņuks, Svētās Trijādības katedrāles atslēgu glabātājs virspriesteris Sergijs Škarupo, Rīgas Kristus Piedzimšanas katedrāles klēriķi  LPB Sinodes sekretārs  virspriesteris Artēmijs Kučinskis un priesteris Joanns Platinskis, Svētās Trijādības katedrāles klēriķis protodiakons Vsevolods Meļņikovs un Rīgas Jāņa Priekšteča baznīcas klēriķis hierodiakons Germans (Kartašovs).

Dievkalpojumā lūdzās desmitiem pareizticīgo rīdzinieku, kuri īpaši mīl un godā Svētās Trijādības katedrāli. Daudzi ticīgie šajā dienā saņēma Svētās Kristus Dāvanas.

Pēc liturģijas atlaišanas Visaugstisvētītais Metropolīts kalpoja lielo Vakara dievkalpojum, kura laikā tika nolasītas īpašas ceļos mešanās lūgšanas. Vakara dievkalpojuma noslēgumā notika Krusta gājiens ap katedrāli un notika svētku godināšana, nodziedot lūgšanu “Debesu Ķēniņ”, svētku tropāru un kondaku.

Pēc ilgu gadu vēlējuma Valdnieks Metropolīts vērsās pie draudzes locekļiem ar sprediķi, apsveica viņus altārsvētkos un pastāstīja par Svētās Trijādības svētkiem -  mūsu Svētās un Pestījošās Pareizticīgās Baznīcas dzimšanas dienu.

LPB preses dienests