7.jūnijs / 2019

Dievkalpojums Rīgas Debesbraukšanas latviešu pareizticīgo draudzē dievnama altārsvētkos trīs Latvijas Pareizticīgās Baznīcas Virsganu vadībā

2019. gada 6. jūnijā, mūsu Kunga un Pestītāja Jēzus Kristus Debesīs Pacelšanās svētkos, Viņa Eminence Visaugstisvētītais Rīgas un visas Latvijas Metropolīts Aleksandrs kalpoja Dievišķo liturģiju Rīgas Debesbraukšanas pareizticīgo baznīcā, kur dievkalpojumi notiek latviešu valodā. Latvijas Pareizticīgās Baznīcas Valdošajam Virsganam līdzkalpoja Augstisvētītais Daugavpils un Rēzeknes Bīskaps Aleksandrs un Augstisvētītais Jelgavas bīskaps Jānis, Rīgas eparhijas vikārs. Dievkalpojuma noslēgumā Visaugstisvētītais Metropolīts Aleksandrs iesvētīja lielu jaunuzglezotu Kunga Debesīs Pacelšanās ikonu, kuru uzdāvināja Debesbraukšanas draudzei.

Visaugstisvētītais Valdnieks Metropolīts tika sagaidīts ar svinīgām zvanu skaņām, pie ieejas baznīcā viņu sagaidīja draudzes vecākā Irēna (Irīna) Priede. Dievnama ikonas bija grezni rotātas ar ziediem. Dievišķajā liturģijā dziedāja draudzes koris reģentes Ksenijas (Laumas) Māliņas vadībā.

Virsganiem līdzkalpoja: Rīgas Dievmātes Pasludināšanas baznīcas klēriķis mitroforais virspriesteris Jānis Lipšāns; LPB Sinodes sekretārs, Rīgas Kristus Piedzimšanas katedrāles klēriķis virspriesteris Artēmijs Kučinskis; Rīgas Debesbraukšanas baznīcas pārzinis virspriesteris Jānis Dravants; Rīgas Kristus Piedzimšanas katedrāles klēriķis priesteris Pāvils Peļevins; Rīgas Svētās Trijādības katedrāles klēriķis protodiakons Vasīlijs Meļņikovs; Rīgas sv. labtic. lielkņaza Ņevas Aleksandra baznīcas klēriķis diakons Aleksandrs Akatovs; Rīgas Svētās Trijādības baznīcas Pārdaugavā klēriķis diakons Gurijs Vilciņš. Dievišķajā liturģijā altārī lūdzās un Svētās Kristus Dāvanas saņēma Rīgas Debesbraukšanas baznīcas goda pārzinis virspriesteris Nils Druvaskalns.  

Pēc Dievišķās liturģijas pie svētku ikonas tika nodziedāts svētku tropārs, kondaks un augstiteikšana, pēc kuras Visaugstisvētītais Metropolīts Aleksandrs iesvētīja jaunuzgleznotu Kunga Debesīs Pacelšanās svētku ikonu.

Pēc tam tika uzsaukts nolikumā paredzētais ilgu gadu vēlējums un ilgu gadu vēlējums mūsu Dieva sargātajai Latvijas valstij, tās varām, armijai un tautai, visiem klātesošajiem un lūdzošajiem, un visiem pareizticīgajiem kristiešiem, kuri svin šodienas svētkus.

Pēc tam Latvijas Pareizticīgās Baznīcas Valdošais Virsgans vērsās pie klātesošajiem ar sprediķi par šodienas svētku tēmu.

Pēc tam Latvijas Pareizticīgās Baznīcas Valdošais Virsgans uzdāvināja Rīgas Debesbraukšanas baznīcai lielu jaunuzgleznotu Kunga Debesīs Pacelšanās svētku ikonu. Ikonas izmēri – 89x77 cm, gleznota no XVI gs. oriģināla. Ikonas aizmugurē dāvinājuma uzraksts latviešu valodā:  «Šī svētā ikona tiek dāvināta Kunga Debesbraukšanas baznīcas Rīgas Debesbraukšanas latviešu draudzei svētībā un piemiņai lūgšanās par godu manai Virsgana hirotonijas 30 gadu jubilejai. Lūdzu draudzes locekļus savās lūgšanās neaizmirst mani necienīgo. Mīlestībā pret jums visiem Aleksandrs, Rīgas un visas Latvijas Metropolīts. 2019. gada 6. jūnijā».  Visaugstisvētītais Valdnieks svētīja ticīgos ar svēto ikonu, pēc tam tā tika novietota baznīcas centrā ticīgo godināšanai.

Sprediķa noslēgumā Visaugstisvētītais Metropolīts Aleksandrs pateicās viņam līdzkalpojušajiem Virsganiem, garīdzniekiem un visiem ticīgajiem par kopīgajām lūgšanām, apsveica baznīcas padomi un draudzi altārsvētkos, kā arī pateicās korim par skaisto dziedājumu. Viņa Eminence izteica īpašu pateicību dievnama labdariem, kuri snieguši ievērojamu atbalstu baznīcas remonta un restaurācijas darbos, un svētīja visus ar savu Virsgana svētību.

LPB preses dienests