12.maijs / 2019

Dievkalpojums Ādažos

Svētdien, 2019.gada 12.maijā, 3.nedēļā pēc Pashas, svēto mirrunesēju sievu svētdienā, Ādažu novadā notika kārtējais dievkalpojums. Dievkalpojuma beigās Ādažu pareizticīgās kopienas priesteris, tēvs Valentīns Vasiļjevs, vērsās pie dievlūdzējiem ar sprediķi:

Dārgie brāļi un māsas Kristū! Dievs redz visu, Viņš redz katru mūsu zemes nostūri gan Ziemelpolā, gan Antarktīdā… Šodien Viņš redz arī to, ka mēs šeit esam sapulcējušies pirmo reizi un novadām dievkalpojumu. Pirmo reizi notiek grēksūdze, svētais Vakarēdiens un pirmo reizi mēs šajā vietā slavējam Dieva Vārdu. Tas ir patiess brīnums. Mēs nezinām, kā Radītājs svētīs mūsu turpmākos darbus, kā pavērsīsies notikumi, bet man ir cerība un pārliecība, ka Viņa tuvākie palīgi – eņģeļi – šodien priecājas. Jo te ir sapulcējušies ļaudis, kuri slavē Augšāmcēlušos Pestītāju.

Šajā svētdienā mēs atceramies mirrunesējas sievas. Es jūtos pagodināts šai vietā, šeit brīnišķīgajā Ādažu pilsētā apsveikt jūs, dārgās sievietes, meitenes, jaunavas, visas, kas ir klāt un visas Ādažu un Ādažu novada sievietes, pareizticīgo sieviešu dienā! Pateicamies jums par jūsu darbiem, mīlestību un rūpēm, ar kurām jūsu apsildāt mūs un esat mums līdzās dievnamā, kā mājas solī, tā arī visos neskaitāmajos darbos, kas tiek veikti par godu Dievam. Pastāvīgi veicot rūpīgu darbu, kurš ne vienmēr ir redzams no malas, to darbu, bez kura nevar pastāvēt mūsu baznīca.

Šodien mēs atceramies, ka Augšāmceltais Pestītājs parādījās tieši sievietēm, mirrunesējām sievām, kuras nebaidījās no Romas karavīriem un nenobijās no tā, ka viņas var tikt apcietinātas un vajātas. Viņas atnāca pie sava mīļā Skolotāja.

Dievs dod, lai arī jums, dārgās māsas, sirdīs nepazustu mīlestība, kura palīdz mums pārvarēt visas grūtības, kuras, saprotams, ir katras sievietes dzīvē. Mēs šodien ar prieku lūgsimies svētajām mirrunesējām sievām, lai viņas mūs stiprinātu mūsu dzīves ceļā. Un kopā ar mirrunesējām sievām sauksim uzvarošo un svinīgo: “Kristus ir Augšāmcēlies!”