1.augusts / 2018

Svētmocekļa Jāņa (Pommera) Kanonizācija


2001. gada 24. septembrī Rīgā Visu Svēto baznīcā notika kārtējais Latvijas Pareizticīgās Baznīcas Koncils, kurā piedalījās vairāk nekā 150 delegāti no visām Latvijas draudzēm.

Pēc Dievišķās Liturģijas un dalībnieku reģistrācijas notika Koncila atklāšana. Skanot zvaniem svētkalpotāji un laicīgie ļaudis kājās stāvot sagaidīja Viņa Augsto Svētību Visaugstisvētīto Rīgas un visas Latvijas Arhibīskapu Aleksandru. Pēc "Debesu Ķēniņ" nodziedāšanas vietas prezidijā ieņēma Viņa Augstā Svētība, kā arī Rīgas iecirkņa prāvests virspriesteris Pēteris Smikovskis, Ogres dievnama pārzinis virspriesteris Georgijs Tailovs, Valmieras iecirkņa prāvests virspriesteris Nikolajs Tihomirovs, Daugavpils iecirkņa prāvests virspriesteris Georgijs Popovs un Rīgas svētā Erceņģeļa Mihaila baznīcas pārzinis virspriesteris Oļegs Peļevins.

Pēc Koncila sēdes atklāšanas pie Koncila dalībniekiem ar ievadvārdiem vērsās Viņa Augstā Svētība Arhibīskaps Aleksandrs.

Koncils noklausījās Visaugstisvētītā Valdnieka Aleksandra referātu par stāvokli Latvijas Pareizticīgajā Baznīcā ar pārskatu par Baznīcas dzīvi laika periodā kopš iepriekšēja Koncila, virspriestera Nila Druvaskalna referātu par Rīgas un Latvijas Arhibīskapa Jāņa (Pommera) kanonizāciju, virspriestera Pētera Smikovska runu par Baznīcas vienību, virspriestera Georgija Popova runu par Baznīcas disciplīnu, virspriestera Oļega Peļevina ziņojumu par Baznīcas ārējo darbību un Rīgas Garīgā semināra prorektores Nadeždas Djominas ziņojumu par garīgo izglītību Latvijā.

Uzklausījis Viņa Augstās Svētības Visaugstisvētītā Rīgas un visas Latvijas Arhibīskapā Aleksandra uzrunu, Koncils pieņēma Lēmumu un Kanonizācijas Svēto Hartu par Rīgas un Latvijas Arhibīskapa Svētmocekļa Jāņa vietēju kanonizāciju.

Bija pieņemta arī virkne dokumentu par Baznīcas iekšējo un ārējo darbību, par sabiedrības veselību, aicinājums presei u.c.

Par Koncila galveno notikumu kļuva 1934. gada 12. oktobri nomocītā Rīgas un Latvijas Arhibīskapa svētmocekļa Jāņa kanonizācijas svētās Hartas un Lēmuma par kanonizāciju pieņemšana.

Koncils vienprātīgi kanonizēja svētmocekli Arhibīskapu Jāni kā vietēji godināmu svēto.

Pēc pārtraukuma Visaugstisvētītais Rīgas un visas Latvijas Arhibīskaps Aleksandrs raksturoja LPB iepriekšēja sasaukuma sinodes darbu.

Tika izteikta pateicība iepriekšēja sasaukuma sinodes locekļiem un ievēlēts jauns sinodes sastāvs.

Latvijas Pareizticīgās Baznīcas Koncils beidza darbu dziedādams "Patiesi pienākas".

Pēc Latvijas Pareizticīgās Baznīcas Koncila darba beigšanas Rīgas Garīgā semināra aktu zālē notika preses konference, kurā piedalījās Visaugstisvētītais Rīgas un visas Latvijas Arhibīskaps Aleksandrs un Koncila prezidija locekļi.

Masu informācijas līdzekļu interesi galvenokārt saistīja gaidāmā Rīgas un Latvijas Arhibīskapa svētmocekļa Jāņa vietējā godināšana.

Igumens Aleksandrs (Matrjoņins)