3.maijs / 2018

Rīgā notikusi Baltijas jūras reģiona valstu militāro kapelānu 19. konferences atklāšana

2018. gada 2. maijā Rīgā tika atklāta Baltijas jūras reģiona valstu militāro kapelānu 19. konference.  Ar Visaugstisvētītā Rīgas un visas Latvijas Metropolīta Aleksandra svētību konferencē piedalījās Rīgas Kristus Piedzimšanas katedrāles klēriķis priesteris Pāvils Peļevins, kurš nolasīja Visaugstisvētītā Metropolīta Aleksandra apsveikumu militāro kapelānu konferences dalībniekiem angļu valodā.

Konferenci ievadīja dievkalpojums Svētā Jēkaba katedrālē, kuru vadīja Romas katoļu Baznīcas Latvijā arhibīskaps-metropolīts Zbigņevs Stankēvičs. Dievkalpojumā piedalījās: Latvijas Evaņģēliski luteriskās Baznīcas vadītājs arhibīskaps Jānis Vanags, Latvijas Pareizticīgās Baznīcas pārstāvji priesteris Pāvils Peļevins un diakons Aleksandrs Akatovs; Latvijas Nacionālo bruņoto spēku virskapelāns Elmārs Pļaviņš; Latvijas Pareizticīgās Baznīcas militārais kapelāns kapteiņleitnants Dāvids Šterns, vairāk nekā 30 kapelānu no Latvijas, Igaunijas, Norvēģijas, Vācijas, Polijas, Zviedrijas, Somijas un ASV.

Konferences mērķis – ar diskusiju palīdzību sasniegt izpratni jautājumos, kas saistīti ar kapelānu palīdzības sniegšanu militārpersonām sarežģītu lēmumu pieņemšanā (gan ikdienas, gan ekstremālos apstākļos), balstītus ētikas, kristīgajās un tikumiskajās vērtības un vispārpieņemtos standartos.

Baltijas jūras reģiona valstu militāro kapelānu 19. konference noslēgsies 4. maijā, Latvijas Republikas Neatkarības atjaunošanas svinību dienā.

Uz šodienu Latvijas Nacionālajos bruņotajos spēkos savu kalpošanu veic 12 kapelāni, kuru vidū ir arī Latvijas Pareizticīgās Baznīcas kapelāns kapteiņleitnants Dāvids Šterns. Militārā kapelāna uzdevums ir specifiska kalpošana bruņotajos spēkos, kuras mērķis ir attīstīt reliģiskās, garīgās, morālās un ētiskās vērtības un īstenot garīgo aprūpi. Bruņoto spēku kapelāni, kuri ir karavīri, profesionālo militāro dienestu uzsāk un veic pēc brīvprātības principa. Viņiem piešķir dienesta pakāpi.

Regulāri sadarbojoties ar Latvijas tradicionālo kristīgo konfesiju svētkalpotājiem, militārie kapelāni nodrošina bruņoto spēku personālsastāva un viņu tuvinieku garīgo aprūpi.

LPB preses dienests, Diakona Aleksandra Akatova foto