29.augusts / 2017

Visnakts dievkalpojums Visaugstisvētītā Metropolīta Aleksandra vadībā Rīgas Svētās Trijādības katedrālē

28. augustā, Dievmātes Aizmigšanas svētku priekšvakarā, Viņa Eminence Visaugstisvētītais Rīgas un visas Latvijas Metropolīts Aleksandrs kalpoja Visnakts dievkalpojumu Rīgas Svētās Trijādības katedrālē, kuras lejas baznīca iesvētīta par godu Dievmātes Aizmigšanai.

Pirms dievkalpojuma sākuma lejas Dievmātes Aizmigšanas baznīcā katedrāles garīdznieki kalpoja akafistu Visšķīstajai Dievadzemdētājai. Akafista noslēgumā Plašaņica Krusta gājienā tika pārnesta no lejas baznīcas, kur tā glabājas visu gadu, uz augšas baznīcu.

Latvijas Pareizticīgās Baznīcas Valdošais Virsgans tika sagaidīts ar svētku zvanu skaņām. Viņa Eminencei līdzkalpoja Rīgas apriņķa prāvests virspriesteris Jēkabs Prisjažņuks, katedrāles atslēgu glabātājs virspriesteris Sergijs Škarupo un katedrāles klēriķi.

Pēc Pirmās stundas Plašaņicas priekšā tika nodziedāts svētku tropārs, kondaks un augstiteikšana. Pēc tam Visaugstisvētītais Metropolīts Aleksandrs vērsās pie draudzes locekļiem ar sprediķi, kurā apsveica visu klātesošos Dievmātes Aizmigšanas svētkos un uzaicināja piedalīties Dievišķajā liturģijā. Dievkalpojuma sākums plkst. 8:30.

LPB preses dienests