24.augusts / 2017

Krusta gājiens uz Kristus Apskaidrošanās klosteri

Mūsu Kunga un Pestītāja Jēzus Kristus Apskaidrošanās svētki ir vieni no gada divpadsmit lielajiem svētkiem Pareizticīgajā Baznīcā. Rīgas Svētās Trijādības sieviešu klostera filiālei Kristus Apskaidrošanās klosterim Valgundē šie svētki ir īpaši. Svētku priekšvakarā no Rīgas ceļā dodas simtiem cilvēku Krusta gājiens uz Kristus Apskaidrošanās klosteri, un svētki noslēdzas ar svinīgu Dievišķo liturģiju. Piedāvājam Jūsu uzmanībai fotoreportāžu par šo notikumu, ko veidojusi Ņina Margēviča, LPB Daugavpils-Rēzeknes eparhijas Informatīvās un izdevniecības nodaļas darbiniece.

LPB preses dienests