28.jūlijs / 2017

Dievmātes Jakobštates ikonas pārnešanas svētki

2017. gada 26. jūlijā, Dievmātes Jakobštates ikonas pārnešanas uz Jēkabpils Svētā Gara vīriešu klosteri dienā, Jēkabpils klosterī notika Virsgana dievkalpojums. Dievkalpojumā, kuru vadīja Visaugstisvētītais Rīgas un visas Latvijas Metropolīts Aleksandrs, lūdzās Ādažu pareizticīgās draudzes par godu Dievmātes ikonai “Ļauno siržu Mīkstinātāja” locekļi, kuri bija ieradušies uz svinībām Jēkabpils klosterī.

Klostera svētarhimandrīts Visaugstisvētītais Rīgas un visas Latvijas Metropolīts Aleksandrs tika sagaidīts ar svinīgām klostera zvanu skaņām un sālsmaizi. Dievišķajā liturģijā Valdniekam Metropolītam līdzkalpoja Augstisvētītais Daugavpils un Rēzeknes Bīskaps Aleksandrs;  Augstisvētītais Jelgavas bīskaps Jānis, Rīgas eparhijas vikārs; klostera pārzinis igumens Makārijs (Kirilovs), klostera garīgais tēvs shiarhimandrīts Agafangels (Savčenko), Rīgas apriņķa prāvests virspriesteris Jēkabs Prisjažņuks, Valmieras apriņķa prāvests virspriesteris Nikolajs Tihomirovs, Rēzeknes un Madonas apriņķu prāvests virspriesteris Viktors Teplovs, Daugavpils-Rēzeknes eparhijas sekretārs priesteris Georgijs Petrovskis,  klostera iemītnieki svētkalpotāja kārtā, Rīgas eparhijas un Daugavpils-Rēzeknes eparhijas garīdznieki, kuri bija ieradušies, lai piedalītos svinībās.  

Dievkalpojumā 2 ektēnijas izskanēja latviešu valodā, bet Ticības simbols un Kunga lūgšana “Mūsu Tēvs” izskanēja baznīcslāvu un latviešu valodā.

Dievkalpojumā lūdzās simtiem dievlūdzēju no visas Latvijas, kuri bija ieradušies uz svinībām Jēkabpils klosterī. Daudzi no ticīgajiem šajā dienā saņēma Svētās Kristus Dāvanas. Svinības klosterī apmeklēja Jēkabpils mērs Raivis Ragainis, katoļu un luterāņu garīdznieki, citi klostera goda viesi un labdari. Dievkalpojumā dziedāja Rīgas Visu svēto baznīcas koris.

Dievišķās liturģijas noslēgumā notika aizlūgums un Krusta gājiens ap klosteri. Aizlūguma noslēgumā Visaugstisvētītais Metropolīts Aleksandrs nolasīja lūgšanu Vissvētajai Dievadzemdētājai un, skanot augstiteikšanas dziedājumam, godināja Debesu Ķēniņienes Jakobštates ikonu.

Pēc tam tika uzsaukts ilgu gadu vēlējums Svētīgākajam Patriarham, Virsganiem, garīdzniekiem un klostera iemītniekiem, mūsu Dieva sargātajai Latvijas valstij, prezidentam, valdībai un tautai, Jēkabpils mēram un visiem šīs dienas svinību dalībniekiem.

Pēc tam Visaugstisvētītais Virsgans  sacīja aizkustinošu sprediķi par mūsu Vissvēto Valdnieki Dievadzemdētāju un Mūžamjaunavu Mariju, kurā pastāstīja par brīnumiem, kas notikuši pie Dievmātes Jakobštates ikonas. Sprediķa noslēgumā Visaugstisvētītais Valdnieks svētīja ticīgos.

Gaišie svētki par godu Dievmātes Jakobštates ikonai ilgi paliks to ļaužu piemiņā, kuriem bija svētīgā iespēja lūgties šajās svētku dienās Jēkabpils Svētā gara vīriešu klosterī.

LPB preses dienests

IZZIŅA: 

Dievmātes Jakobštates ikonas pārnešanas uz Jēkabpils Svētā Gara vīriešu klosteri svinības notika 2008. gada 25. un 26. jūlijā.

2011. gadā Dievmātes Jakobštates ikona tika izrotāta ar dārgmetāla rizu, kuru veidoja Latvijas galvaspilsētas meistari.

2011. gada 17. jūlijā Rīgas Kristus Piedzimšanas katedrālē Visaugstisvētītais Rīgas un visas Latvijas Metropolīts Aleksandrs, Svētā Gara klostera Svētarhimandrīts, šo rizu svinīgi uzlika godājamam Dievmātes tēlam. Pēc šī svinīgā notikuma veselu nedēļu ticīgajiem bija iespēja godināt Jakobštates ikonu Rīgas katedrālē.

2011. gada 24. jūlijā svētā ikona atgriezās savā pastāvīgajā atrašanās vietā – Jēkabpils Svētā Gara vīriešu klosterī.