4.janvāris / 2017

Kādēļ mums, kristiešiem, Kristus Piedzimšana ir lieli svētki?

Skaisti Kristus Piedzimšanas svētki atgādina mums par lielu Dieva dāvanu, tāpēc tie ir jāsvin. Rodas jautājums: kā mums jāsvin šie svētki? Ko nozīmē Kristus Piedzimšanas svētki ticīgiem cilvēkiem? Šķiet, it kā Kristus Piedzimšanas svētkos visiem ir dzimšanas dienas. Cilvēki dāvina cits citam dāvanas, bet aizmirst par īsto Jubilāru. Mēs aizmirstam, ka šajā dienā ir piedzimis Kristus, nevis mēs. Un dāvanas jānes Viņam, un nevis mums!

Vai jūs zināt, kāpēc Kristus Piedzimšanas svētkos visi viens otru apdāvina, īpaši bērnus? Šī tradīcija nāk no Bībeles. Evaņģēlijā mēs lasām par to, ka, kad Jēzus bija piedzimis, austrumu gudrie vīri Viņam atnesa dāvanas: «Un, zvaigzni ieraudzījuši, tie priecājās ar varen lielu prieku, un, namā iegājuši, tie ieraudzīja bērnu līdz ar Mariju, Viņa māti, un tie nometās ceļos un Viņu pielūdza. Tad tie atvēra savas mantas un dāvāja Viņam zeltu, vīraku un mirres.» (Мt.2:10,11).

Pēc austrumu tradīcijas, neviens nevarēja pat tuvoties ķēniņam bez dāvanas. Tādējādi, dāvanas, kuras ir saņēmis Bērns Jēzus, neattiecās uz Viņa dzimšanu, bet uz Viņa atzīšanu par ķēniņu. Protams, ka tik labu dāvanu mēs nevaram ne iegādāties veikalā, ne ar savām rokām izgatavot. Varbūt tieši tāpēc mēs cenšamies kaut kā iepriecināt citus ļaudis – un tas ir labi un pareizi. Taču Dievu mēs arī varam iepriecināt. Ar ko mēs to varam izdarīt, jo Tas Kungs nav miesā starp mums, kā tas bijis pirms gadu tūkstošiem. Tomēr Viņš pieņems kā dāvanu to, ja mēs pabarosim un apģērbsim nabagos, palīdzēsim trūcīgajiem, apciemosim slimniekus, vientuļus un sirgstošos. Kungs ir teicis: «Ko jūs esat darījuši vienam no šiem Maniem vismazākajiem brāļiem, to jūs esat Man darījuši.» (Mt.25:40).

Visdārgākā dāvana, kuru mēs varam sagatavot Tam Kungam, - pieņemt Viņa dāvanu mums: Jēzu Kristu un glābšanu, kuru Viņš mums dod.