21.oktobris / 2016

XV Starptautiskā pareizticīgā konference „Baznīca, ģimene un skola”

XV Starptautiskā pareizticīgā konference „Baznīca, ģimene un skola”

Viņa Eminences Visaugstisvētītā Rīgas un visas Latvijas Metropolīta Aleksandra daudzo īstenoto ieceru vidū īpašu vietu ieņem pedagoģiskā konference „Baznīca, ģimene un skola”, kura iemantojusi plašu atzinību un lielu popularitāti ne tikai Latvijā, bet arī tālu aiz tās robežām.

Konference kļuvusi par tikšanās vietu pareizticīgajiem pedagogiem un visiem, kuriem nav vienaldzīgi jaunās paaudzes tikumiski izglītojošās audzināšanas jautājumi. Sabiedrībā konference vienmēr rada plašu interesi. To apmeklē Latvijas valdības pārstāvji, tostarp arī izglītības ministrs. Mūsu foruma organizāciā aktīvi piedalās arī Rīgas dome, kura laipni piedāvā pirmās dienas plenārsēdēm savu konferenču zāli Rātsnamā. Konferences atklāšanā vienmēr piedalās Rīgas domes priekšsēdētājs, kurš savā uzrunā vienmēr sveic konferences dalībniekus pašvaldības vārdā.

Konferences darbā nemainīgi piedalās Latvijas kristīgo konfesiju vadītāji un pārstāvji: pastāvīgo viesu vidū ir Romas katoļu baznīcas Latvijā arhibīskaps-metropolīts Zbigņevs Stankēvičs, kardināls Jānis Pujats, Latvijas Evaņģēliski luteriskās Baznīcas arhibīskaps Jānis Vanags, Senpareizticīgās Pomoras Vecticībnieku Baznīcas Latvijā Centrālās padomes priekšsēdētājs Aleksijs Žilko. Tādēādi mūsu forums kļuvis arī par Latvijas kristiešu vienotības simbolu cīņai par  tradicionālo kristīgo vērtību aizsardzību, to saglabāšanu sabiedrībā un ģimenē. Savās uzstāšanās dažādu kristīgo Baznīcu vadītāji ir vienprātīgi: Latvija ir kristīga valsts, kur Evaņģēlija vērtības ir tautas kultūras pamats.

Konferences virzību nosaka tās priekšsēdētāja Visaugstisvētītā Rīgas un visas Latvijas Metropolīta Aleksandra uzstāšanās. Savās uzrunās Valdnieks skaidri pauž mūsu darba mērķus un uzdevumus. Vienā no saviem referātiem viņš uzsvēra: „Ejiet, māciet” (Mt. 28, 19). Bet lai iemācītu, ir jāzina pašiem. No šejienes arī mūu konferences uzdevums – izglītojošā. Garīgā izglītība ir unikāla ar to, ka tā adresēta ne tikai skolēniem, bet visiem”.

Tieši šis konferences vispusīgums paredz ļoti plašu konferences dalībnieku loku: mūsu kopīgajā darbā labprāt piedalās garīdznieki un skolotāji, zinātnes un kultūras darbinieki, diplomāti, ierēdiņi, ārsti, studenti, žurnālisti, sabiedriskie darbinieki.

Šā gada konferences tēma: „Ģimenes vērtību saglabāšana mainīgajā pasaulē”. Tās aktualitāte ir skaidri saprotama ikvienam nevienaldzīgam cilvēkam. Konferences darbs notiks divas dienas – 27. un 28. oktobrī, ceturtdien un piektdien. Bet sāksies šīs dienas ar lūgšanu. Ceturtdien, plkst. 7:30 foruma darbu ievadīs Dievišķā liturģija Rīgas Kristus Piedzimšanas katedrālē. Plkst. 9:00 katedrālē notiks aizlūgus Virsgana vadībā. Pirmās dienas plenārsēžu sākums –plkst. 10:00, vieta – Rīgas domes sēžu zāle. Pirmajā dienā, kā ierasts, ieeja ar ielūgumiem. Tos iespējams saņemt konferences organizācijas komitejā vai draudžu baznīcās (sākot ar otrdienu, 18. oktobri).

 LPB Izglītības un katehizācijas nodaļa