22.jūlijs / 2016

No Vecslabadas ar mīlestību

Из Старой Слободы с любовью

Ar Augstisvētītā Aleksandra, Daugavpils un Rēzeknes Bīskapa, svētību no 2016. gada 20. jūlija līdz 25. jūlijam Vecslabadā pie Kristus Augšāmcelšanās dievnama notika pareizticīgo bērnu salidojums, kurā piedalījās arī Ādažu pareizticīgās draudzes bērni. 

No 2012. gada Vecslabadā ik gadu notiek pareizticīgās jaunatnes salidojums. Šogad 20. jūlijā šeit pulcējās 30 bērnu no dažādām vietām – no Ludzas, Kārsavas, Maļinovkas, Rēzeknes, Daugavpils un Rīgas. Salidojumā piedalījās arī bērni no Vecslabadas. Par mājvietu pasākuma dalībniekiem kļuva izremontētās draudzes nama telpas. 

“Pirmos divus gadus mēs mitinājāmies teltīs,”- stāsta viens no salidojuma organizatoriem Afanasijs Pecka, - “divus gadus pēc kārtas, 2012. un 2013. gadā, telpas piedāvāja skola, un teltis stāvēja blakus Kristus Augšāmcelšanās dievnamam. Bet jau no 2014. gada bērni ar vadītājiem dzīvo draudzes namā, kur pieejamas visas ērtības.”

Pirms salidojuma sākuma tika nokalpots aizlūgums, kuru vadīja salidojuma galvenais vadītājs Rēzeknes apriņķa prāvests virspriesteris Viktors Teplovs, kuram līdzkalpoja Kristus Augšāmcelšanās baznīcas pārzinis priesteris Sergijs Kiričenko, galvenais salidojuma organizators. 

Salidojuma kārtība stingri reglamentēta, katram pasākumam ir savs konkrēts laiks. To izpildi kontrolē tēvs Sergijs un nometnes vadītājs Afanasijs Pecka, kā arī vecākais vadītājs Pāvels Ļizons. Katra diena sākās ar rīta lūgšanām un rīta rosmi. Pēc brokastīm, ja laiks bija piemērots, bērni devās uz ezeru peldēties un spēlēt dažādas spēles. Ja laiks bija slikts, telpās tika piedāvātas intelektuālās spēles attapības pārbaudei. Vēl nometnes programmā bija multfilmas, kuras pēc tam kopīgi apsprieda. Šīs apspriedes vadīja Irina Morgunova.   

Katra diena beidzās ar vakariņām un vakara lūgšanām. Jāatzīmē, ka no rītiem un vakaros bērni ar prieku piedalījās kopīgās lūgšanās, kuras vadīja tēvs Sergijs Kristus Augšāmcelšanās dievnamā.  
Salidojuma radošajā daļā notika koncerti, izrādes un uzstāšanās. Visi, kas vēlējās piedalīties tajās, varēja to ar prieku izdarīt. 

Dienā pirms aizbraukšanas, pēc vakariņām un vakara lūgšanām, visi pulcējās pie Kristus Augšāmcelšanās dievnama uz pēdējo ugunskuru. Bērni to gaidīja ar nepacietību. Pie ugunskura bērni stāstīja par to, kas viņiem patika nometnē un apsprieda saturīgu un interesantu programmu. Beidzot nometni, bērni pavisam negribēja šķirties un izteica apņēmību atbraukt vēlreiz. 

Ar plašāku atskaiti par salidojumu var iepazīties Rēzeknes apriņķa mājaslapā www.cerkov.lv. 

  • Из Старой Слободы с любовью
  • Из Старой Слободы с любовью
  • Из Старой Слободы с любовью