4.jūlijs / 2016

Mūsu Debesu Aizstāvi

Наши небесные родные

26.jūnijā pēc jaunā stila vai 13.jūnijā pēc vecā, pirmajā nedēļa pēc Trijādības svētkiem, Pareizticīgā Baznīca godina Visu Svēto piemiņu. Šajā dienā visi pareizticīgie var atzīmēt savu Eņģeļdienu un arī sava debesu aizstāvja dienu. Taču Ādažu draudzes dievlūdzējiem tā ir īpaša diena, jo 26.jūnijā Pareizticīgā Baznīca godina Visšķīstās Dievadzemdētājas ikonu «Ļauno siržu Mīkstinātāja», kurai par godu ir nosaukta Ādažu draudze.

Baznīcas svētki ir neizsmeļams mierinājuma, uzmundrinājuma un cerības avots, un ja mēs tikai aizdomātos par to jēgu, mūsu dzīve būtu daudz priecīgāka. Tas attiecas arī uz Visu Svēto pieminēšanas dienu. Ko mēs pieminam šajā dienā?

Pasaulei, kurā mēs dzīvojam, ir mērķis, jēga un nozīme. Visi pasaules vēstures notikumi, prieka pilni un arī skumji un traģiski, kuri mūs ved uz Debesu Valstību. Kādēļ paiet gadu simteņi, kādēļ parādās, stiprinās un iet bojā varenas valstis, kādēļ Baznīca sludina Dieva vārdu, kādēļ Labās vēsts sludinātāji dodas tālās zemēs, kādēļ vispār tika radīts visums, kādēļ zvaigznes mirdz un kādēļ radītas galaktikas? Ar vienu nolūku – lai Valstība piepildītos ar svētajiem. Visums tika radīts, lai radītu svētos; vēsture attīstās, lai tajā parādītos svētie; uz zemes ir dzīve, saule aust un lietus līst ar tādu pašu nolūku – lai parādītos Dieva svētie. 

Tāds ir Dieva Nodoms par visumu; Viņš dalīsies tajā mūžīgā dzīvē, mīlestībā un priekā, kas ir Viņam Pašam, ar radībām - eņģeļiem un cilvēkiem. Tas, ko Viņš vēlas radīt beigās, ir – slavētā un apskaidrotā pasaule, kurā glābtie ļaudis un eņģeļi veido vienotu saimi, kuras Galva ir Kristus. Visi vēstures gadu simteņi ir pagājuši, lai daudzi jo daudzi cilvēki no visām tautām ar grēku nožēlu un ticību ienāktu Viņa namā un paliktu tur mūžīgi. 

Kādus vārdus mēs pazīstam un godinām, taču Dievam svēto ir daudz vairāk nekā mēs zinām, un tāpēc Baznīca atzīmē šo dienu, vēršoties pie viņiem visiem: «Visi svētie, lūdziet Dievu par mums!».

Pirmā Aizstāve visiem pareizticīgajiem ir Visšķīstā Dievadzemdētāja. Un ir tik jauki, ka viens no viņas brīnumainajiem tēliem «Ļauno siržu Mīkstinātāja» tiek godāts Visu Svēto dienā. Šajos svētkos Ādažu draudzē notika mazā ūdens iesvētīšana. Arī priesteris svaidīja dievlūdzējus ar mirrēm no brīnumdarošās ikonas «Ļauno siržu Mīkstinātāja», kuras tika atvestas no svētā Atona kalna. Paldies Dievam par visu!

 

 • Наши небесные родные
 • Наши небесные родные
 • Наши небесные родные
 • Наши небесные родные
 • Наши небесные родные
 • Наши небесные родные
 • Наши небесные родные
 • Наши небесные родные
 • Наши небесные родные
 • Наши небесные родные
 • Наши небесные родные
 • Наши небесные родные
 • Наши небесные родные
 • Наши небесные родные
 • Наши небесные родные
 • Наши небесные родные
 • Наши небесные родные
 • Наши небесные родные
 • Наши небесные родные
 • Наши небесные родные
 • Наши небесные родные
 • Наши небесные родные
 • Наши небесные родные
 • Наши небесные родные
 • Наши небесные родные
 • Наши небесные родные
 • Наши небесные родные