20.jūnijs / 2016

Ādažu Pareizticīgajā draudzē pagājis Eļļas Svaidīšanas Sakraments

В Адажском Православном приходе состоялось Соборование

16.aprīlī Ādažos tika novadīts Eļļas Svaidīšanas Sakraments. Visi ticīgi ļaudis vienmēr cenšas piedalīties Eļļas Svaidīšanas Sakramentā, kurš Pareizticīgajā Baznīcā ir viens no svarīgākajiem.   

Tēvs Valentīns vērsās pie dievlūdzējiem un atgādināja par to, ka diena pēc Eļļas Svaidīšanas Sakramenta jāpavada mierā un klusumā, lai saglabātu  Dieva svētību. 

Īstenībā daudz cilvēku maz zina par Eļļas Svaidīšanas Sakramentu. Tāpēc rodas dažādi maldi un aizspriedumi. Kādi cilvēki izplata domu, ka svaida tikai bezcerīgi slimos, ka pēc Eļļas Svaidīšanas Sakramenta tāds slimnieks vai noteikti nomirst, vai noteikti izveseļojas.  

Kas tieši tiek domāts Baznīcā ar Eļļas Svaidīšanas Sakramentu? Īsi atbildēsim uz šo jautājumu. 

Eļļas Svaidīšanas Sakramentu bieži dēvē par Soborovanie (jo to parasti veic vairāki priesteri, t.i.”soborno”) Kāda ir tā būtība? Vispirms, šī sakramenta lūgšanas var dziedināt slimnieku, ja tāda būs Dieva griba. Otrkārt, kas nav mazsvarīgs, Eļļas Svaidīšanas Sakramenta cilvēkam tiek piedoti viņa grēki. 

Bet kādi grēki? Ne tie, kuri jānožēlo, kurus mēs apzināmies un cenšamies pārvarēt. Taču tie grēki, kurus mēs nemaz neapzināmies, jo esam garīgi vāji un neesam smalkjūtīgi. Vai mēs sagrēkojam un uzreiz aizmirstam par to, vai vispār neuztveram to par grēku, nemaz nepamanām to. Kaut tie ir neapzināti, bet tomēr grēki, tie apgrūtina mūsu sirdi, un no tiem noteikti jāšķīstās – kas arī notiek Eļļas Svaidīšanas Sakramentā. Runājot par smagi slimojošiem, tad gadās, ka viņi sava smagā veselības stāvokļa dēļ nespēj pamanīt sevī tos grēkus, kurus viņi noteikti nožēlotu, būdami veseli. Ja mēs patiesi nožēlojam grēkus, tad Eļļas Svaidīšanas Sakramentā mums būs piedoti arī grēksūdzē nenosaukti grēki. 

Kas attiecas uz miesas izveseļošanu – tā arī var notikt, par to mēs lūdzamies, veicot Sakramentu, un tāda brīnumaina dziedināšana nereti notiek pēc Eļļas Svaidīšanas Sakramenta. Tomēr nedrīkst uzskatīt, ka tas notiks obligāti, jo nedrīkst uztvert sakramentu kā kādu maģisku procedūru, kura garantē izdziedināšanu no visām kaitēm.

 

  • В Адажском Православном приходе состоялось Соборование
  • В Адажском Православном приходе состоялось Соборование
  • В Адажском Православном приходе состоялось Соборование