20.aprīlis / 2016

Notikusi jaunā bīskapa hirotonija

2016. gada 27. martā, Lielā gavēņa otrajā svētdienā, svētītāja Palamas Grigorija, Tesaloniku arhibīskapa, piemiņas dienā, Visžēlīgā Pestītāja baznīcā (Maskavas pilsētas Mitino rajons) notika arhimandrīta Jāna (Sičevska) hirotonija par Jelgavas bīskapu, Latvijas Pareizticīgās Baznīcas Rīgas eparhijas vikāru. Virsganu vidū, kuri līdzkalpoja Svētīgākajam Maskavas un visas Krievzemes Patriarham Kirilam, hirotonijas kārtā piedalījās Latvijas Pareizticīgās Baznīcas Virsgani – Visaugstisvētītais Rīgas un visas Latvijas Metropolīts Aleksandrs un Augstisvētītais Daugavpils un Rēzeknes Bīskaps Aleksandrs.

Pirms Dievišķās Liturģijas sākuma Svētīgākais Maskavas un visas Krievzemes Patriarhs Kirils Maskavas Mitino rajona Visžēlīgā Pestītāja baznīcas lielo iesvētīšanu, pēc tam vadīja Dievišķo liturģiju jauniesvētītajā baznīcā. Liturģijas laikā notika arhibīskapa Jāņa (Sičevska) hirotonija par Jelgavas bīskapu.

Viņa svētībai līdzkalpoja: Volokolamskas metropolīts Ilarions, Ārējo baznīcas sakaru nodaļas priekšsēdētājs; Rīgas un visas Latvijas metropolīts Aleksandrs; Rjazaņas un Mihailovskas metropolīts Marks, Maskavas Patriarhāta Finansu un saimnieciskās pārvaldes vadītājs; Daugavpils un Rēzeknes bīskaps Aleksandrs; Solņečnogorskas bīskaps Sergijs, Maskavas Patriarhijas Administratīvā sekretariāta vadītājs; Podoļskas bīskaps Tihons; Narvas un Pričudjes bīskaps Lācars; Broņņicu bīskaps Paramons, Donas stavropigiālā klostera pārzinis, Maskavas Ziemeļu un Ziemeļrietumu vikariātu pārvaldītājs; virspriesteris Vladimirs Divakovs, Maskavas un visas Krievzemes Patriarha sekretārs Maskavā; priestermūks Daniils (Bušujevs ), Ziemeļrietumu vikariāta Spaskas apriņķa pārzinis, Dievmātes Vladimiras ikonas baznīcas pārzinis (Maskava, Kurkino rajons); priesteris Grigorijs Geronimuss, Mitino Visžēlīgā Pestītāja baznīcas pārzinis; Latvijas Pareizticīgās Baznīcas garīdznieki: LPB Daugavpils-Rēzeknes eparhijas sekretārs Georgijs Petrovskis; priesteris Toms Šiklovs, Rīgas sv. labtic. lielkņaza Ņevas Aleksandra baznīcas klēriķis diakons Aleksandrs Akatovs; Maskavas pilsētas garīdznieki.

Dievkalpojumā lūdzās Baltijas bīskaps Serafims.

Dievkalpojuma dziedājumus izpildīja Mitino Visžēlīgā Pestītāja baznīcas koris (reģents V. Timofejevs), Mitino Visžēlīgā Pestītāja baznīcas kora studijas „Kļuč” bērnu koris un Maskavas Ziemeļrietumu vikariāta vispārizglītojošās pareizticīgās vidusskolas koris „Spas” T. Loktevas vadībā.

Baznīcā atradās KF Valsts Domes NVS lietu, Eirāzijas integrācijas un sakaru ar tautiešiem komitejas priekšsēdētājs L. Sluckis, Maskavas Ziemeļrietumu administratīvā apriņķa prefekts A. Paškovs; prefekta vietnieks M. Galaņins, Makavas pilsētas Mitino rajona pašpārvaldes vadītāja V. Vorobjova.

TV kanālā „Sojuz” notika Patriarha dievkalpojuma tiešraide. Ticīgie, kuri nespēja iekļūt pārpildītajā baznīcā, sekoja translācijai uz lielā ekrāna, kas bija novietots laukumā pie baznīcas.

Dievkalpojuma laikā viena no ektēnijām izskanēja latviešu valodā.

Sprediķi pirms Dievgalda sacīja virspriesteris Aleksandrs Gorbunovs, Mitino svēto apustuļiem pielīdzināmo Konstantīna un Helēnas baznīcas pārzinis.

Pēc Liturģijas Svētīgākais Valdnieks sacīja kalpošanas ceļavārdus Jelgavas bīskapam Jānim un pasniedza viņam arhiereja zizli. Pēc tradīcijas jauniesvētītais hierarhs svētīja ticīgos ar pirmo virsgana svētību.

Baznīcas garīdzniecības un ticīgo vārdā Krievzemes Pareizticīgās Baznīcas Vadītāju sveica jauniesvētītās baznīcas pārzinis priesteris Grigorijs Geronimuss. Apsveicis Svētīgāko Valdnieku arhiereja hirotonijas 40. gadadienā, t. Grigorijs pasniedza Viņa Svētībai Patriarha ietērpu.

Svētīgākais Patriarhs Kirils vērsās pie dievlūdzējiem ar Pirmsvētnieka sprediķi. Dāvanā jauniesvētītajam dievnamam Svētīgākais Valdnieks pasniedza svētā taisnā Kronštates Jāņa ikonu.

Par ieguldīto darbu Mitino Visžēlīgā Pestītāja baznīcas celtniecībā Krievzemes Pareizticīgās Baznīcas Vadītājs apbalvoja baznīcas pārzini priesteri Grigoriju Geronimusu ar sirdsskaidrā Sarovas Serafima III pakāpes ordeni. Ticīgajiem tika izdalītas Visžēlīgā Pestītāja ikoniņas ar Patriarha svētību.

Augstisvētītais Jelgavas bīskaps, Latvijas Pareizticīgās Baznīcas Rīgas eparhijas vikārs Jānis (Sičevskis) ir ilggadīgs Latvijas Pareizticigās Bazznīcas Valdošā Virsgana Visaugstisvētītā Rīgas un visas Latvijas Metropolīta Aleksandra (Kudrjašova) nenogurstošs palīgs.

Atdodot sevi visu Baznīcai un Dieva tautai, izpildot Baznīcā dažādus paklausības darbus, tajā skaitā arī atvijas Pareizticīgās Baznīcas Sinodes sekretāra pienākumus, Valdnieks Jānis tika aicināts augstajai arhiereja kalpošanai.

Valdnieks Jānis, Latvijas Pareizticīgas Baznīcas Valdošā Virsgana garīgais dēls, daudz iemācījies no sava garīgā tēva Valdnieka Metropolīta: izturību, pacietību, atbildību, māku ar patiesu uzmanību un kristīgu mīlestību uzklausīt un palīdzēt katram cilvēkam.

Latvijas Pareizticīgās Baznīcas garīdznieki un laji sirsnīgi sveic Valdnieku Jāni virsgana hirotonijā, novēl neizsīkstošu Dieva palīdzību, gara un miesas spēku smagajā virsgana kalpošanā un vienotām lūpām patiesā priekā trīsreiz sauc: „Aksios! Aksios! Aksios!”

LPB preses dienests

Biogrāfiska izziņa:

Jānis (Sičevskis) Jelgavas bīskaps, Latvijas Pareizticīgās Baznīcas Rīgas eparhijas vikārs, dzimis 1978. gada 12. jūlijā Valmierā, strādnieka un kalpotāja ģimenē. Kristīts bērnībā Limbažu Kunga Apskaidrošanās baznīcā.

1986. - 1996. gadā mācījies Limbažu vidusskolā. 2002. gadā pabeidzis Latvijas Sporta akadēmiju ar bakalaura grādu, 2004. gadā ieguvis pedagoģijas zinātņu maģistra grādu.

Laika periodā no 1991. līdz 2004. gadam bija Latvijas kanoe airēšanas izlases dalībnieks, daudzkārtējs Pasaules kausa etapu uzvarētājs, Eiropas kanoe airēšanas čempionātu laureāts.

Kopš 1996. gada strādājis par sportistu instruktoru Latvijas Izgītības un zinātnes ministrijas sporta pārvaldes pedagoģijas nodaļā. 2002. - 2003. gadā strādājis Olimpiskajā centrā “Limbaži”.

2001. gadā kļuvis par Limbažu Kunga Apskaidrošanās baznīcas draudzes padomes locekli un sācis pildīt altāra kalpotāja pienākumus.

2002. gadā Limbažu Kunga Apskaidrošanās baznīcas draudzes padome ievēlējusi par draudzes vecāko. Vadījis baznīcas remonta un restaurācijas darbus.

2002. - 2008. gadā mācījies Rīgas Garīgajā seminārā.

2006. gada 5. februārī Rīgas Kristus Piedzimšanas katedrālē Viņa Eminence

Visaugstsvētītais Rīgas un visas Latvijas Metropolīts Aleksandrs iesvētījis par diakonu, bet šī paša gada 26. martā par garīdznieku.

2006. gada 8.maijā nozīmēts par Rīgas Svētās Trijādības baznīcas Pārdaugavā štata klēriķi.

2006. gada 6. jūnijā iecelts par iecelts par Limbažu Kunga Apskaidrošanās banīcas, Alojas Kristus Piedzimšanas, Pociema Dievmātes Aizmigšanas baznīcas pārzini; uzticēta Lēdurgas Jāņa Kristītāja un Māļu Kunga Debesbraukšanas baznīcu garīgā aprūpe. Šajās baznīcās dievkalpojumi notiek latviešu valodā.

2007. gada 17. martā pieņēmis mūka kārtu ar vārdu Jānis par godu svētmoceklim Rīgas Jānim.

Kopš 2006. gada Latvijas Pareizticīgās Baznīcas Sinodes sekretārs, Latvijas Pareizticīgās Baznīcas Sinodes protokola nodaļas darbinieks.

2008. gada 29. augustā iecelts par Rīgas Garīgā semināra prorektora palīgu.

2008. gada 15. decembrī iecelts par Rīgas sv. labtic. lielkņaza Ņevas Aleksandra baznīcas pārzini, kur sekmīgi vadījis remonta un restaurācijas darbus, saglabājot šī kultūras un vēstures pieminekļa unikālo arhitektūru - Rīgas sv. labtic. lielknaza Ņevas Aleksandra baznīca iekļauta pasaules UNESCO mantojuma sarakstā.

Uz 2009. gada Pashas svētkiem iecelts igumena kārtā.

2010. gadā iestājies Latvijas Universitātes Pedagoģijas fakultātes doktorantūrā.

2012. gada 19. jūnijā iecelts par Jelgavas sv. Simeona un Annas katedrāles pārzini.

2013. gada 11. oktobrī Latvijas Pareizticīgās Baznīcas Sinode pieņēma lēmumu par igumena Jāņa izvēlēšanu par Jelgavas bīskapu, Rīgas eparhijas vikāru.2014. gada 19. martā Krievzemes Pareizticīgās Baznīcas Svētītā Sinode savā sēdē (žurnāls Nr. 13) apstiprināja Latvijas Pareizticīgās Baznīcas Sinodes lēmumu par igumena Jāņa izvēlēšanu par Jelgavas bīskapu, Rīgas eparhijas vikāru.

2014. gada 23. martā iecelts arhimandrīta kārtā.

2016. gada 24. martā Maskavas Kristus Pestītāja Baznīcas troņa zālē notika arhimandrīta Jāņa nosaukšana par Jelgavas bīskapu, Latvijas Pareizticīgās Baznīcas Rīgas eparhijas vikāru.

Apbalvojumi:

Uz 2006. gada Pashas svētkiem apbalvots ar tiesībām nēsāt sānautu.

Uz 2008. gada Kristus Piedzimšanas svētkiem apbalvots ar tiesībām nēsāt krūšu krustu.

Uz 2009. gada Pashas svētkiem iecelts igumena kārtā.

Uz 2011. gada Pashas svētkiem apbalvots ar tiesībām nēsāt palicu.

2014. gada 23. martā, Lielā gavēņa 3. svētdienā, Krusta pacelšanas, iecelts arhimandrīta kārtā.

2014. gada 23. martā, Lielā gavēņa 3. svētdienā, Krusta pacelšanas, Rīgas un visas Latvijas Metropolīts Aleksandrs Liturģijas laikā Rīgas Kristus Piedzimšanas katedrālē iecēla igumenu Jāni (Sičevski), Latvijas Pareizticīgās Baznīcas Sinodes sekretāru, izvēlētu par Jelgavas bīskapu, Rīgas eparhijas vikāru, arhimandrīta kārtā, piešķirot nēsāšanai krustu ar rotājumiem, atbilstoši kārtai.

Arhiereja kalpošana:

2016. gada 24. martā Maskavas Kristus Pestītāja Baznīcas troņa zālē Svētīgākā Maskavas un visas Krievzemes Patriarha Kirila vadībā notika arhimandrīta Jāņa nosaukšana par Jelgavas bīskapu, Latvijas Pareizticīgās Baznīcas Rīgas eparhjasvikāru.

2016. gada 27.martā, Lielā gavēņa otrās nedēļas svētdienā, svētītāja Grigorija Palamas, Tesaloniku arhibīskapa, piemiņas dienā, Maskavas Mitino rajona Visžēlīgā Pestītāja baznīcā (Pjatnicka šoseja 5) notika arhimandrīta Jāņa hirotonija par Jelgavas bīskapu, Latvijas Pareizticīgās Baznīcas Rīgas eparhijas vikāru.

Sabiedriskā darbība:

Ar Viņa Eminences Visaugstisvētītā Rīgas un visas Latvijas Metropolīta Aleksandra svētību pārstāv Latvijas Pareizticīgo Baznīcu valsts struktūrās, pašvaldību struktūrās un sabiedriskajās organizācijās.

Kristīgo lietu padomes loceklis Rīgā, Jūrmalā un Jelgavā.

Nodibinājuma “EKU Media fonds” valdes loceklis sadarbībā ar Latvijas Valsts televīziju.

Ar Viņa Eminences Visaugstisvētītā Rīgas un visas Latvijas Metropolīta Aleksandra svētību atjaunojis seno tradīciju, kura ar prieku uzņemta pareizticīgo sabiedrībā - 19.janvārī, Kunga Kristīšanas svētkos, gremdēties iesvētītajos Daugavas ūdeņos. Šī tradīcija bija plaši izplatīta Latvijā laikā, kad bīskapa katedru ieņēma svētais Rīgas Jānis –Jānis (Pommers), Rīgas un Latvijas Arhibīskaps.

Darbība baznīcas jomā:

2004. gadā aktīvi piedalījies Dievmātes brīnumdarošās Tihvinas ikonas un svēto sirdsskaidro mocekļu Elizabetes un Varvaras svēto relikviju sagaidīšanas Rīgā organizācijā.

2006. gadā piedalījies Svētīgākā Maskavas un visas Krievzemes Patriarha Aleksija II vizītes Latvijā sagatavošanas darbos.

2007. gadā aktīvi piedalījies svētā labticīgā lielkņaza Ņevas Aleksandra svēto relikviju sagaidīšanas Rīgā organizācijā.

2008. gadā aktīvi piedalījies svētā Kristus apustuļa Andreja Pirmsauktā svēto relikviju sagaidīšanas Rīgā organizācijā.

2009. gada 27.- 29. janvārī bijis Krievzemes Pareizticīgās Baznīcas Vietējā Koncila dalībnieks.

 

Apsveikums Agstisvētītajam Jānim, Jelgavas Bīskapam, Rīgas eparhijas vikāram no Ādažu Vissvētās Dievmātes ikonas “Ļauno siržu Mīkstinātāja” pareizticīgo draudzes.

Jūsu Eminence, dārgais Valdniek Jāni! No sirds apsveicam Jūs ar bīskapa hirotoniju un Svētā Gara dāvanas - bīskapa svētības saņemšanu. 

Jūs nenogurstoši pūlaties mūsu Latvijas Pareizticīgās Baznīcas darbā. Mēs Jūs pazīstam kā labsirdīgu un gādīgu darbinieku Kunga druvā, kā vienmēr gatavu pašaizliedzīgi kalpot cilvēkiem, kuriem nepieciešama gādība un mīlestība. Pazīstam kā cilvēku, kas vairo šai pasaulē mīlestību un Dieva apziņu. Novēlam Jums arī turpmāk būt par labu ganu, īstenu lūdzēju un uzticamu palīgu Jūsu vadītājam un garīgajam tēvam Rīgas un visas Latvijas Metropolītam Aleksandram. 

Mēs lūdzamies par to, lai  Kungs palīdzētu Jums nest smago apustuliskās kalpošanas krustu, lai ar Kunga Visšķīstās Mātes, Svētās Dievadzemdētājas un Mūžamjaunavas Marijas Patvērumu Jūsu kalpošana būtu svētīga un laimes piepildīta. Lai Jūsu garīgais aizstāvis, svētais svētmoceklis Rīgas Arhibīskaps Jānis, stiprinātu Jūs uzticamā kalpošanā Kristum, uzticībā Svētajai Baznīcai un uzticībā savai kalpošanai.

Vēlam Jums gara stiprību, spēku un veselību, un pateicamies par Jūsu lūgšanām par mums, grēciniekiem. 

Ādažos Vissvētās Dievmātes ikonas “Ļauno siržu Mīkstinātāja” draudze
2016.gada 27.martā