14.marts / 2016

LPB piedalās konferencē „Laulība, ģimene un bērns mūsdienu krīzes sabiedrībā”

LPB piedalās konferencē „Laulība, ģimene un bērns mūsdienu krīzes sabiedrībā”

2015. gada 8. jūnijā Rīgas domes sēžu zālē notika diskusiju forums „Laulība, ģimene un bērns mūsdienu krīzes sabiedrībā”, kuru organizēja biedrība „Par tautas dzīvību” ar Rīgas domes Labklājības departamenta atbalstu. Pasākuma gaitā inteliģences un garīdzniecības pārstāvji apsprieda tradicionālās ģimenes – laulību savienības vīrieša un sievietes vidū – stāvokļa uzlabošanas iespējamos variantus.

Ar Visaugstisvētītā Rīgas un visas Latvijas Metropolīta Aleksandra svētību forumā piedalījās arī Latvijas Pareizticīgās Baznīcas svētkalpotāji – priesteris Valentīns Vasiļjevs un diakons Aleksandrs Akatovs.

Diskusijas gaitā klātesošos uzrunāja, savās pārdomās un idejās ar klātesošajiem dalījās akadēmiķis Ivars Kalviņš, LZA akadēmiķe Maija Kūle, Latvijas universitātes profesors, Āzijas studiju virziena vadītājs Leons Taivāns, juridisko zinātņu doktore Baiba Rudevska, LELB Liepājas diecēzes bīskaps Pāvils Brūvers, psiholoģijas doktore, Daugavpils universitātes sociālās psiholoģijas katedras docente Tatjana Uzole, Banku augstskolas profesors, ekonomikas zinātņu doktors Ivars Brīvers. Foruma vadītājs bija Latvijas universitātes vadībzinātņu doktors Andrejs Mūrnieks.

Pasākumam bija iespējams sekot tiešraidē Rīgas domes mājas lapā, kā arī portālos tvnet.lv, aprinkus.lv un citur. Foruma dalībniekiem un skatītājiem interneta portālos ar elektroniskā pasta inteliģences.forums@gmail.com starpniecību bija iespēja uzdot referentiem jautājumus un saņemt atbildes.

Akadēmiķe Maija Kūle savā referātā „Eiropas pamatvērtības un ģimene”  uzsvēra, ka galvenā vērtība, kas ir visa pamatā, ir ģimene, bet viss, kas tiek veidots ārpus ģimenes – miesas kāre, izlaidība un vēlme saņemt īslaicīgu apmierinājumu.

Akadēmiķis Ivars Kalviņš savā izsmeļošajā referātā „Kopdzīves savienība vai laulība – ko izvēlēsimies?” pastāstīja par homoseksuālo attiecību starptautiskajiem pētījumiem, kurā, balstoties ASV piemērā (kā visblīvāk apdzīvotā reģionā) norādīts, ka „geji, biseksuāļi un citi, kas piekopj seksuālas attiecības ar vīriešiem, ir vairāk pakļauti inficēšanās iespējai ar HIV. 2010. gadā geji un biseksuāļi vecumā no 13 līdz 24 gadiem veidoja 72 % pirmreizēji inficēto ar HIV šajā vecuma grupā un 30 % no visiem jaunajiem inficēšanās gadījumiem starp gejiem un biseksuāļiem. 2011. gada nogalē ASV to personu starpā, kurām bija diagnosticēts HIV, 57 % bija geji vai biseksuāļi. Tas nozīmē, ka geji un biseksuāļi ar HIV inficēti 87 reizes biežāk kā pārējie ASV iedzīvotāji.” Pēc tam profesors Kalviņš iepazīstināja ar 2012. gadā publicēto pētījumu, kas apgāž viedokli (t.sk. Amerikas Psihologu asociācijas 2005. gadā publicēto vēstuli), ka bērni, kuri izauguši homoseksuālās ģimenēs, ne ar ko neatšķiras no tradicionālājās ģimenēs izaugušajiem bērniem (skat. http://www.baylorisr.org/wp-content/uploads/Marks.pdf ). Savas uzstāšanās noslēgumā Ivars Kalviņš uzsvēra, ka „Valsts ģimenes politikai jābalstās uz zinātniskiem pētījumiem par heteroseksuālām attiecībām un kopdzīves partnerības ietekmi uz nācijas ilgtspēju un jaunās paaudzes morāli” un „Laulība starp vīrieti un sievieti ir Latvijas tautai noteicoša vērtība un tās pamatu apdraudējums nav pieļaujams”.

Profesors Leons Taivāns savā referātā „Tikumība un nācijas izdzīvošana civilizāciju sadursmes kontekstā” atklāja vārda „tikumība” zinātnisko nozīmi. „Kā sacījis Platons”, - uzsvēra Taivāns, - „tikumība ir kas līdzīgs veselībai: tā ir dvēseles skaistums un labestība”.

Juridisko zinātņu doktore Baiba Rudevska savā referātā „Laulība un ģimene starptautiskajās tiesībās” runāja par juridiskajiem aspektiem, kas atbalsta tradicionālās ģimenes – laulības savienības starp vīrieti un sievieti – saglabāšanu.

Pēc tam ar referātu par vīrieša un sievietes savienības kā vienīgā tikumiski pieļaujamā un Dieva svētītās laulības savienības kristīgo pamatojumu (ar citātiem no Vecās un Jaunās Derības) uzstājās LELB Liepājas diecēzes bīskaps Pāvils Brūvers. Sava referāta otrajā daļā bīskaps Brūvers uzsvēra, ka Latvju dainās un tautasdziesmās, kuras radušās latviešu tautas vidū, pietiekami skaidri un saprotami aplūkota vīrieša un sievietes savienības loma, mātes loma ģimenē, attiecības starp māti un bērnu, tēvu un bērnu, bērnu audzināšana (audzina tēvs un māte) un citi gadījumi latviešu ģimenes dzīvēs. „Bez tam”, - sacīja bīskaps Pāvils Brūvers, - „mūsu valsts himnā, kuru var nosaukt par lūgšanu Dievam  – «Dievs svētī Latviju» – mēs skaidri un nepārprotami dziedam – «Kur latvju meitas zied, Kur latvju dēli dzied», t.i., skaidri izceļam dzimumu – vīrieša un sievietes – attiecības.

Tālāk ar referātu „Ģimene: priekšstati, realitāte un perspektīvas” uzstājās viešņa no Daugavpils, Daugavpils universitātes Sociālās psiholoģijas katedras docente Tatjana Uzole, bet foruma pirmo daļu noslēdza ekonomisko zinātņu doktors Ivars Brīvers. Otrajā foruma daļā notika diskusijas un izskanēja atbildes uz uzdotajiem jautājumiem.

LPB preses dienests

  • LPB piedalās konferencē „Laulība, ģimene un bērns mūsdienu krīzes sabiedrībā”
  • LPB piedalās konferencē „Laulība, ģimene un bērns mūsdienu krīzes sabiedrībā”
  • LPB piedalās konferencē „Laulība, ģimene un bērns mūsdienu krīzes sabiedrībā”
  • LPB piedalās konferencē „Laulība, ģimene un bērns mūsdienu krīzes sabiedrībā”
  • LPB piedalās konferencē „Laulība, ģimene un bērns mūsdienu krīzes sabiedrībā”
  • LPB piedalās konferencē „Laulība, ģimene un bērns mūsdienu krīzes sabiedrībā”
  • LPB piedalās konferencē „Laulība, ģimene un bērns mūsdienu krīzes sabiedrībā”