10.jūnijs / 2015

Dievnama celšana Ādažos

Ar Dieva palīgu un ar Visaugstisvētītā Rīgas un visas Latvijas Metropolīta Aleksandra svētību un svētajām lūgšanām, pēc Ādažu un Ādažu novada iedzīvotāju un līdzi jutēju lūguma 2013.gada 9.septembrī LR Uzņēmumu reģistrā tika reģistrēta Latvijas Pareizticīgās Baznīcas Ādažu Vissvētās Dievmātes ikonas „Ļauno siržu Mīkstinātāja” pareizticīgo draudze.

Ādažu pareizticīgo kopienas veidošanas mērķis ir garīgas rūpes par Ādažu novada iedzīvotājiem. Šo mērķi nevar sasniegt bez Dieva nama, tāpēc šobrīd viens no galvenajiem draudzes mērķiem ir īpaši veicināt Vissvētās Dievmātes ikonas „Ļauno siržu Mīkstinātāja” dievnama celšanas projekta izstrādi. Ceram un ticam, ka jaunuzceltais dievnams kļūs ne tikai par Ādažu novada garīgo un sociālo centru, bet arī par tā ievērojamāko vietu.

Ikkatrs, kurš nav palicis vienaldzīgs pret šī dievnama celtniecību, var savu iespēju robežās atbalstīt Ādažos pirmās pareizticīgo baznīcas celtniecību. Tā ir nepieciešama ne tikai jau eksistējošai kristiešu kopienai, bet arī visiem šī reģiona iedzīvotājiem.

Kāpēc Ādažos ir vajadzīgs dievnams?

Katra pareizticīgā kristieša dzīvē dievnamam ir īpaša loma, te tiek īstenota visa viņa lūgšanu dzīve no dzimšanas līdz pēdējai stundai. Te cilvēka dvēseli svētīgi apgaismo Svētie Sakramenti, te tā sastopas ar svētajiem, kā arī ar saviem brāļiem un māsām Kristū. Kā liecina Baznīcas kanoni un svēto tēvu pamācības, baznīcā ir patstāvīga neredzama Dieva klātbūtne, tajā mājo svētība un Debesu Spēki.

Ādaži atrodas 21 km attālumā no Rīgas. Pilsētiņā un tās apkaimē ir dzīvo dažāda vecuma cilvēki. Daudziem no viņiem naudas trūkuma un citu iemeslu dēļ ir visai grūti aizbraukt uz dievnamu Rīgā. Tomēr vajadzība pēc garīgās palīdzības kļūst arvien spēcīgāka.

Ādažu novadu veido 12 ciemi, lielākie no tiem ir Ādaži, Kadaga, Baltezers, Garkalne un  Carnikava. Novadā dzīvo vairāk nekā 10 tūkstošu iedzīvotāju, bet šeit nav nevienas, kaut nelielas, pareizticīgo baznīcas. Iedzīvotājiem nav iespējas atnākt uz dievnamu, piedalīties dievkalpojumos, saņemt Grēksūdzes un Svētā Vakarēdiena Sakramentu. Tieši tāpēc jaunizveidotajai kopienai ir nepieciešams uzcelt dievnamu šajā reģionā.

Kaut gan dievnama pagaidām šeit nav, jaunizveidotā Vissvētās Dievmātes ikonas „Ļauno siržu Mīkstinātāja” kopiena dzīvo garīgo dzīvi un veic labdarību un sociālo darbu.

Pašlaik pareizticīgo dievkalpojumi Ādažu novada iedzīvotājiem notiek divas reizes mēnesī Kadagas militārās bāzes kapelā (sk. nodaļā „dievkalpojumu saraksts”).

Reģiona garīgais centrs

Vissvētās Dievmātes „Ļauno siržu Mīkstinātāja” dievnams kļūs ne tikai par ticības avotu, bet arī par sabiedrības izaugsmes centru. Tā celšanai ir svarīga tikumiskā nozīme. Topošais dievnams un draudzes centrs liecinās par kristiešu ideāliem un parādīs to tautu sabiedriskās un kultūras tradīcijas, par kurām rūpējas Latvijas Pareizticīgā Baznīca. Starp pareizticīgajiem Latvijā ir gan krievi un latvieši, gan baltkrievi un ukraiņi, gan daudzas citas tautības. Dievnams Ādažos palīdzēs saliedēt dažādu tautību cilvēkus, attīstīt labdarību, izglītojošo un kultūras darbu.

Pareizticīgo dievnams Ādažos kļūs arī par Ādažu novada ievērojamāko vietu. Tas ir unikāls projekts! Nekas līdzīgs Ādažos vēl nav radīts.