10.jūnijs / 2015

Par svētdienas skolu

Vissvētās Dievmātes ikonas „Ļauno siržu Mīkstinātāja” draudzes pārziņa vietas izpildītājs ir Latvijas Pareizticīgās Baznīcas priesteris Valentīns Vasiļjevs. Viņš ir arī Rīgas Svētās Trijādības katedrāles klēriķis un svētdienas skolas garīgais vadītājs.

Kamēr Ādažos nav uzcelts dievnams un nav savas Svētdienas skolas, mēs aicinām bērnus apmeklēt Rīgas Svētās Trijādības katedrāles svētdienas skolu.

Ar Viņa Eminences Visaugstisvētītā Rīgas un visas Latvijas Metropolīta Aleksandra svētību pirms trim gadiem Svētās Trijādības katedrālē tika organizēta svētdienas skola. Ar labdaru un draudzes locekļu palīdzību tika izremontētas bijušās katla mājas telpas un tajās tika ierīkota svētdienas skola.

Tagad tās ir skaistas un ērtas telpas, kurās bērni var nodarboties. Te ir neliela bibliotēka, dators un kino projektors. Pašlaik skolu apmeklē apmēram 50 bērnu, kuri ir sadalīti trīs vecuma grupās. Ar bērniem nodarbojas kvalificēti pedagogi Jeļena Hļebnikova, Tatjana Kivkucāne un Jeļena Lošaka.

Svētdienas skolas programmā ir Ticības Mācība un pareizticības vēsture, baznīcas dziedāšana, rokdarbi, zīmēšana un ikonu gleznošana (vecākajiem audzēkņiem). Baznīcas dziedāšanu māca profesionāli pedagogi. Nodarbības skolā notiek sestdienās un svētdienās. Nodarbību saraksts ļauj vecākiem skolas laikā piedalīties dievkalpojumā. Vecāku komiteja aktīvi palīdz organizēt mācību procesu un arī svētceļojumus.

Mūsu svētdienas skolu apmeklē arī tādi bērni, kuru vecāki vēl nav aktīvi ticīgie. Nodarbībās mēs iepazīstinām bērnus ar pareizticīgo kultūru, kuras pamatā ir baznīcas svētku gada rits. Tādā veidā bērniem ir interesantāk un saprotamāk dzīvot savu baznīcas dzīvi.

Mēs cenšamies īstenot dzīvē to, uz ko mūs noskaņo mūsu Baznīcas vadība – svētdienas skolā bērni izjūt daudz vairāk mīlestības nekā kādā citā vietā. Šeit pret viņiem attiecas ar tādu mīlestību, kādas nav ārpus dievnama. Pēdējā laikā vecāki pārslogo savus bērnus. Viņi neļauj bērnam palikt bērnam: pēc septiņām vai astoņām mācību stundām skolā viņam jāapmeklē pulciņi, repetitori, fakultatīvi un papildu nodarbības. Bērnam iestāsta, ka viņam jāieņem noteikta niša sabiedrībā, jākļūst par konkurētspējīgu. Diemžēl vecāki neapzinās, ka bērnu nervu sistēma ir daudz jūtīgāka un pārslodzes dēļ var rasties veselības problēmas.

Svētdienas skolas uzdevums ir dot bērnam iespēju apstāties mūsdienu straujā dzīves ritmā un ielūkoties savā sirdī. Mūsu uzmanības centrā vienmēr ir mūžīgās vērtības: uzmanība pret cilvēkiem, godīgums, strādīgums, centība, cieņa pret vecākiem cilvēkiem. Īpaša uzmanība tiek pievērsta, lai sagatavotu bērnus pirmajai grēksūdzei. Šāds garīgs ceļš ir vajadzīgs katram, lai – kā minējis mūsu Valdnieks Aleksandrs, Rīgas un visas Latvijas Metropolīts – katrs cilvēks varētu atvērties patiesai, dziļai un pilnvērtīgai dzīvei.

Vairāk nekā trīs gadus mūsu draudze garīgi palīdz bērnunamam „Sprīdītis” Ķemeros. Šajā darbā piedalās arī svētdienas skolas audzēkņi – svētkos viņi dodas uz bērnunamu ar koncertu, dodas svētceļojumos kopā ar bērnunama audzēkņiem. Trīs gadu laikā mēs esam kopā apmeklējuši Jēkabpils Svētā Gara klosteri, kur iepazināmies ar klostera dzīvi un vēsturi, godinājām brīnumdarošo Dievmātes Jakobštates ikonu. Ventspilī lūdzāmies sv. Nikolaja baznīcā, pēc tam bērni aktīvi atpūtās bērnu parkā. Braucām arī uz Kristus Apskaidrošanās Tuksnesi un uz Liepājas Sv. Nikolaja katedrāli. Visur bērnus ļoti laipni sagaidīja, pacienāja, rīkoja interesantas ekskursijas un pastāstīja daudz interesanta. Katram bērnam bija iespēja palūgties par sevi un saviem tuviniekiem, nolikt svecīti, godināt svētasVissvētās Dievmātes ikonas „Ļauno siržu Mīkstinātāja” draudzes pārziņa vietas izpildītājs ir Latvijas Pareizticīgās Baznīcas priesteris Valentīns Vasiļjevs. Viņš ir arī Rīgas Svētās Trijādības katedrāles klēriķis un svētdienas skolas garīgais vadītājs.

Kamēr Ādažos nav uzcelts dievnams un nav savas Svētdienas skolas, mēs aicinām bērnus apmeklēt Rīgas Svētās Trijādības katedrāles svētdienas skolu.

Ar Viņa Eminences Visaugstisvētītā Rīgas un visas Latvijas Metropolīta Aleksandra svētību pirms trim gadiem Svētās Trijādības katedrālē tika organizēta svētdienas skola. Ar labdaru un draudzes locekļu palīdzību tika izremontētas bijušās katla mājas telpas un tajās tika ierīkota svētdienas skola.

Tagad tās ir skaistas un ērtas telpas, kurās bērni var nodarboties. Te ir neliela bibliotēka, dators un kino projektors. Pašlaik skolu apmeklē apmēram 50 bērnu, kuri ir sadalīti trīs vecuma grupās. Ar bērniem nodarbojas kvalificēti pedagogi Jeļena Hļebnikova, Tatjana Kivkucāne un Jeļena Lošaka.

Svētdienas skolas programmā ir Ticības Mācība un pareizticības vēsture, baznīcas dziedāšana, rokdarbi, zīmēšana un ikonu gleznošana (vecākajiem audzēkņiem). Baznīcas dziedāšanu māca profesionāli pedagogi. Nodarbības skolā notiek sestdienās un svētdienās. Nodarbību saraksts ļauj vecākiem skolas laikā piedalīties dievkalpojumā. Vecāku komiteja aktīvi palīdz organizēt mācību procesu un arī svētceļojumus.

Mūsu svētdienas skolu apmeklē arī tādi bērni, kuru vecāki vēl nav aktīvi ticīgie. Nodarbībās mēs iepazīstinām bērnus ar pareizticīgo kultūru, kuras pamatā ir baznīcas svētku gada rits. Tādā veidā bērniem ir interesantāk un saprotamāk dzīvot savu baznīcas dzīvi.

Mēs cenšamies īstenot dzīvē to, uz ko mūs noskaņo mūsu Baznīcas vadība – svētdienas skolā bērni izjūt daudz vairāk mīlestības nekā kādā citā vietā. Šeit pret viņiem attiecas ar tādu mīlestību, kādas nav ārpus dievnama. Pēdējā laikā vecāki pārslogo savus bērnus. Viņi neļauj bērnam palikt bērnam: pēc septiņām vai astoņām mācību stundām skolā viņam jāapmeklē pulciņi, repetitori, fakultatīvi un papildu nodarbības. Bērnam iestāsta, ka viņam jāieņem noteikta niša sabiedrībā, jākļūst par konkurētspējīgu. Diemžēl vecāki neapzinās, ka bērnu nervu sistēma ir daudz jūtīgāka un pārslodzes dēļ var rasties veselības problēmas.

Svētdienas skolas uzdevums ir dot bērnam iespēju apstāties mūsdienu straujā dzīves ritmā un ielūkoties savā sirdī. Mūsu uzmanības centrā vienmēr ir mūžīgās vērtības: uzmanība pret cilvēkiem, godīgums, strādīgums, centība, cieņa pret vecākiem cilvēkiem. Īpaša uzmanība tiek pievērsta, lai sagatavotu bērnus pirmajai grēksūdzei. Šāds garīgs ceļš ir vajadzīgs katram, lai – kā minējis mūsu Valdnieks Aleksandrs, Rīgas un visas Latvijas Metropolīts – katrs cilvēks varētu atvērties patiesai, dziļai un pilnvērtīgai dzīvei.

Vairāk nekā trīs gadus mūsu draudze garīgi palīdz bērnunamam „Sprīdītis” Ķemeros. Šajā darbā piedalās arī svētdienas skolas audzēkņi – svētkos viņi dodas uz bērnunamu ar koncertu, dodas svētceļojumos kopā ar bērnunama audzēkņiem. Trīs gadu laikā mēs esam kopā apmeklējuši Jēkabpils Svētā Gara klosteri, kur iepazināmies ar klostera dzīvi un vēsturi, godinājām brīnumdarošo Dievmātes Jakobštates ikonu. Ventspilī lūdzāmies sv. Nikolaja baznīcā, pēc tam bērni aktīvi atpūtās bērnu parkā. Braucām arī uz Kristus Apskaidrošanās Tuksnesi un uz Liepājas Sv. Nikolaja katedrāli. Visur bērnus ļoti laipni sagaidīja, pacienāja, rīkoja interesantas ekskursijas un pastāstīja daudz interesanta. Katram bērnam bija iespēja palūgties par sevi un saviem tuviniekiem, nolikt svecīti, godināt svētas relikvijas un brīnumdarošās ikonas. Tādos braucienos bērni tuvinās un kļūst saliedētāki.

Ir visai svarīgi, lai ģimenē nostiprinās tas, ko bērni iegūst svētdienas skolā, lai būtu pilnība audzināšanā. Mēs ar vecākiem esam mūsu bērnu pestīšanas darba līdzstrādnieki.

Cienījamie vecāki!

Rīgas Svētās Trijādības katedrāles svētdienas skola turpina nodarbības 2015./2016. mācību gadā. Nodarbības notiks dažādās vecuma grupās:

1) Bērni no 5 līdz 6 gadiem (skolotāja Jeļena, t.25932525)
2) Pusaudži no 7 līdz 9 gadiem (skolotāja Tatjana, t. 29516204)
3) Pusaudži no 9 līdz 12 gadiem un no 12 līdz 15 gadiem (skolotāja Jeļena, t. 25967569)

Izmantojot mūsu nelielo pieredzi, mēs plānojam atvērt svētdienas skolu arī Ādažu draudzē. Aicinām mūsu nākamo audzēkņu vecākus piedalīties dievnama celšanā.

Patiesā cieņā, priesteris Valentīns Vasiļjevs
relikvijas un brīnumdarošās ikonas. Tādos braucienos bērni tuvinās un kļūst saliedētāki.

Ir visai svarīgi, lai ģimenē nostiprinās tas, ko bērni iegūst svētdienas skolā, lai būtu pilnība audzināšanā. Mēs ar vecākiem esam mūsu bērnu pestīšanas darba līdzstrādnieki.

Cienījamie vecāki!

Rīgas Svētās Trijādības katedrāles svētdienas skola turpina nodarbības 2015./2016. mācību gadā. Nodarbības notiks dažādās vecuma grupās:

1) Bērni no 5 līdz 6 gadiem (skolotāja Jeļena, t.25932525)

2) Pusaudži no 7 līdz 9 gadiem (skolotāja Tatjana, t. 29516204)

3) Pusaudži no 9 līdz 12 gadiem un no 12 līdz 15 gadiem (skolotāja Jeļena, t. 25967569)

Izmantojot mūsu nelielo pieredzi, mēs plānojam atvērt svētdienas skolu arī Ādažu draudzē. Aicinām mūsu nākamo audzēkņu vecākus piedalīties dievnama celšanā.

Patiesā cieņā, priesteris Valentīns Vasiļjevs