10.jūnijs / 2015

Septiņi Sakramenti

Baznīcas Sakramenti ir svētdarbības, kas tiek parādītas pareizticīgās baznīcas rituālos, ar Pareizticīgās kuru starpniecību ticīgiem tiek sūtīta dievišķā svētība un glābjošais Dieva spēks.

Pareizticībā ir pieņemti septiņi svētie Sakramenti: Kristības, Mirru Svaidīšana, Svētais Vakarēdiens (Euharistija), Grēku nožēla, Eļļas Svaidīšana, Laulība un Priesterība. Tādus Sakramentus kā Kristības, grēku nožēla un Svētais Vakarēdiens ir iedibinājis Pats mūsu Kungs Jēzus Kristus, par ko mēs varam lasīt Jaunajā Derībā. Par pārējo Sakramentu izcelsmi mums liecina svētais mutvārdu mantojums.

Sakramenti ir tā parādība, kas nemainīgi pieder baznīcai. Darbības, kas saistītas ar Sakramentu veikšanu, ir izveidojušās pakāpeniski Baznīcas vēstures gaitā. Sakramentu veicējs ir Pats Dievs, bet redzamā veidā tos ar savām rokām veic svētkalpotājs.

Jāsaka, ka Sakramenti veido baznīcu. Tikai Sakramentos kristiešu kopiena pārkāpj cilvēciskās robežas un top par Baznīcu.

Katrā Sakramentā ticīgajam kristietim tiek sūtīta noteikta Dieva dāvana.

1.Svētajā Kristībā cilvēkam tiek dota svētība, kas viņu atbrīvo no iepriekšējiem grēkiem un viņu iesvētī.

2.Svētajā Mirru svaidīšanas Sakramentā ar svēto mirru svaidījumu tiek dota svētība, kas palīdz viņam nostāties uz garīgā ceļa.

3.Svētajā Vakarēdienā jeb Euharistijā ticīgais saņem svētību un vienību ar Pašu Kristu.

4.Grēku nožēlas Sakramentā cilvēks izsūdz savus grēkus pie redzamas garīdznieka klātbūtnes, viņš saņem svētību, kas viņu atbrīvo no grēkiem.

5.Svētajā Eļļas Svaidīšanas Sakramentā ar eļļas svaidīšanu slimojošajiem tiek dota Dieva svētība, kas dziedina dvēseles un miesas slimības.

6.Laulības Sakramentā laulājamiem tiek dota svētība, kas iesvēta viņu savienību līdzīgi, kā tiek vienots Kristus ar Baznīcu, kā arī dzemdēt un izaudzināt bērnus kristīgā ticībā.

7.Priesterības Sakraments ar roku uzlikšanu – hirotoniju – pareizi izvēlētam cilvēkam no ticīgo vidus tiek dota svētība pašam veikt Sakramentus un vadīt Kristus ganāmpulku.