Draudzes ziņas

20.februāris / 2020

Dievišķā liturģija Kunga Pretīmņemšanas svētkos Visaugstisvētītā Metropolīta Aleksandra vadībā

2020. gada 15. februārī, Kunga Pretīmņemšanas svētku dienā, Viņa Eminence Visaugstisvētītais Rīgas un visas Latvijas Metropolīts Aleksandrs kalpoja Dievišķo liturģiju Rīgas Ņevas Aleksandra baznīcā, kuras augšējais altāris iesvētīts par godu Kunga Pretīmņemšanai.

10.februāris / 2020

Rīgā notikusi ikgadējā Latvijas Pareizticīgās Baznīcas garīdznieku sanāksme

2020. gada 4. februārī Rīgas Garīgajā seminārā notika kārtējā Latvijas Pareizticīgās Baznīcas garīdznieku sanāksme, kuru vadīja Viņa Eminence Visaugstisvētītais Rīgas un visas Latvijas Metropolīts Aleksandrs.

4.februāris / 2020

Svētku dievkalpojums Svētīgākā Patriarha Kirila intronizācijas vienpadsmitajā gadadienā

2020. gada 1. februārī, sirdssk. Ēģiptes Makārija Lielā un svt. Marka, Efesas arhibīskapa piemiņas dienā, Svētīgākā Maskavas un visas Krievzemes Patriarha Kirila intronizācijas vienpadsmitajā gadadienā, Maskavas Kristus Pestītāja katedrālajā baznīcā notika Dievišķā liturģija. 

6.janvāris / 2020

Visaugstisvētītā Rīgas un visas Latvijas Metropolīta Aleksandra Kristus Piedzimšanas svētku vēstījums

Šajās svētajās dienās mēs lūgšanās godinām Piedzimušo Dievbērnu Kristu. Kungs nāk mūsu pasaulē klusu un pazemīgi. Enģeļi steidzās uz necilo un pieticīgo Bētlemi, lai slavētu To, Kurš ir iemiesojies Dievs. Piepildās dižens brīnums, bet cilvēku acīm tas nebija tik acīmredzams: pasaule turpināja dzīvot savās rūpēs un plānos, kaislībās un pārdzīvojumos, un tikai nabadzīgie gani un austrumu gudrie ieradās godināt Dieva Dēlu, kas bija nācis mūsu pestīšanai.

6.janvāris / 2020

Vakara dievkalpojums un aizlūgums jaunā gada priekšvakarā Rīgas katedrālē Visaugstisvētītā Metropolīta Aleksandra vadībā

31. decembrī, aizejošā 2019. gada pēdējā dienā, svētā mocekļa Bonifātija piemiņas dienas priekšvakarā, Visaugstisvētītais Rīgas un visas Latvijas Metropolīts Aleksandrs, līdzkalpojot Augstisvētītajam Jelgavas Bīskapam Jānim, Rīgas eparhijas vikāram, kalpoja Vakara dievkalpojumu un aizlūgumu Jaunā gada priekšvakarā Rīgas Kristus Piedzimšanas katedrālē.

23.decembris / 2019

Dievišķā liturģija Visaugstisvētītā Metropolīta Aleksandra vadībā Rīgas Dievmātes Pasludināšnas baznīcā

2019. gada 19. decembrī, svētītāja Nikolaja, Likijas Miru arhibīskapa, brīnumdarītāja, piemiņas dienā, Viņa Eminence Visaugstisvētītais Rīgas un visas Latvijas Metropolīts Aleksandrs kalpoja Dievišķo liturģiju Rīgas Dievmātes Pasludināšanas baznīcā, kuras labais sānu altāris iesvētīts par godu svētītājam Nikolajam.

20.decembris / 2019

Virsgana dievkalpojums Jelgavas katedrālē svētītāja Nikolaja Brīnumdarītāja piemiņas dienā

19. decembrī Svētā Pareizticīgā Baznīca lūgšanās godina svētītāja Nikolaja, Likijas Miru arhibīskapa, brīnumdarītāja, piemiņu. Šajā dienā pareizticīgo dievnamus piepilda daudzi cilvēki, kuri ieradušies, lai pienestu savas lūgšanas un godinātu svētītāju Nikolaju. Augstisvētītais Jelgavas Bīskaps Jānis, Rīgas eparhijas vikārs, šajā dienā kalpoja agro Dievišķo liturģiju Jelgavas Simeona un Annas katedrāles labajā sānu altārī, kas iesvētīts par godu svt. Aleksijam Dievcilvēkam.

18.novembris / 2019

Visaugstisvētītais Metropolīts Aleksandrs piedalījies Latvijas Republikas Neatkarības simt pirmās gadadienas svinībās

2019. gada 18. novembrī Latvijas Republika svin savas Neatkarības simt pirmo gadskārtu. Svētku diena iesākās ar dievkalpojumu Rīgas Domā, kurā kopā ar citiem Latvijas tradicionālo kristīgo konfesiju vadītājiem un pārstāvjiem piedalījās Latvijas Pareizticīgās Baznīcas Valdošais Virsgans Visaugstisvētītais Rīgas un visas Latvijas Metropolīts Aleksandrs. Visaugstisvētīto Virsganu pavadīja Augstisvētītais Jelgavas Bīskaps Jānis, Rīgas eparhijas vikārs.  

11.novembris / 2019

Latvijas Pareizticīgās Baznīcas Sinodes situācijas skaidrojums

Uzņēmumu reģistrā šī gada 24. oktobrī reģistrēta jauna reliģiskā organizācija „Latvijas pareizticīgā autonomā baznīca Konstantinopoles Patriarhāta jurisdikcijā”.

11.novembris / 2019

Ziedu nolikšana pie Brīvības pieminekļa un Brāļu kapos Lāčplēša dienā

2019. gada 11. novembrī Latvijā notiek svētku pasākumi, veltīti Lāčplēša dienai – dievkalpojums Rīgas Domā, ziedu nolikšana pie Brīvības pieminekļa, vainagu nolikšanas ceremonija Brāļu kapos, lāpu gājiens no Brāļu kapiem līdz Brīvības piemineklim un militārā parāde 11. novembra krastmalā, kurā  šogad kopā ar Nacionālo Bruņoto spēku vienībām, Valsts robežsardzes, Valsts policijas un Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta vienībām pāri Akmens tiltam dosies arī cilvēki, un kas beigsies pie Latvijas Nacionālās bibliotēkas; svecīšu nolikšana pie Rīgas pils mūra un daudzi citi svinīgi pasākumi.

Ielādēt vēl