Draudzes ziņas

27.septembris / 2015

Lielā ūdens iesvētīšana

2015.gada 18.janvāris / Pirms Mūsu Kunga Jēzus Kristus Kristīšanas svētkiem mūsu Ādažu kopienā par godu Dievmātes ikonai „Ļauno siržu Mīkstinātāja” priesteris Valentīns Vasiļjevs veica Lielo ūdens iesvētīšanu, ar kuru pēc tam apslacīja klātesošos. Viņam palīdzēja draudzes vecākais Grigorijs. Svētais ūdens tika izdalīts ticīgajiem, kuru viņi dievbijīgi glabā visa gada garumā.
27.septembris / 2015

Talka Ozolkalnā

2015.gada 25.aprīlis / Sestdien, 25.aprīlī, ar Viņa Eminences Visaugstisvētītā Aleksandra, Rīgas un visas Latvijas Metropolīta svētību notika ikgadējā talka Ozolkalnā, vietā, kur pieņēma mocekļa nāvi svētais svētmoceklis Jānis, Rīgas Arhibīskaps. Šeit viņš dzīvoja un strādāja.
27.septembris / 2015

Apustuļiem pielīdzināmo Mefodija un Kirila, Slāvu mācītāju, piemiņas diena

2015.gada 24.maijs / Šodien apustuļiem pielīdzināmo Mefodija un Kirila, Slāvu mācītāju, piemiņas dienā Dievišķo liturģiju veica tēvs Valentīns. Lielu garīgu prieku bauda cilvēki dievkalpojuma laikā. Svinīgi dziedāja koris.
27.septembris / 2015

Visu Svētmocekļu pieminēšanas diena

2015.gada 7.jūnijs / 7.jūnijā, Visu svēto no laika Dievam pa prātu darījušo piemiņas dienā, Ādažu militārās bāzes kapelā priesteris Valentīns Vasiļjevs novadīja Dievišķo liturģiju. Dievkalpojuma laikā Dievam par godu dziedāja koris, lūgšana „Mūsu tēvs” tika nodziedāta baznīcas slavu, kā arī latviešu valodā. Draudzes locekļi dievbijīgi lūdzās savas kopienas altarsvētkos, īpašajā dievkalpojumā par godu Dievmātes ikonai „Ļauno siržu Mīkstinātāja”. Pēc dievkalpojuma tika veikta ūdens iesvētīšana.
27.septembris / 2015

Ar tādu ticību, kāda bija virsniekam

2015.gada 28.jūlijs / Šodien, 28.jūlijā, tika veikta Dievišķā liturģija. Šodienas Evaņģēlija lasījumā no Mateja Evaņģēlija 8, 5-13 tiek runāts par virsnieka ticību, kura pārsteidza Pašu Pestītāju: tikai pasaki vienu vārdu, un tiks dziedināts mans bērns. Tieši tādu ticību gaida no visiem arī Kungs, un tāda ticība ir nepieciešama arī mums.
27.septembris / 2015

Svētdienas Dievišķā liturģija Ādažu draudzes kapelā

2015.gada 5.jūlijs / Šodien Svētā Evaņģēlijā tika runāts par ļauno garu izdzīšanu no diviem visai briesmīgiem apsēstajiem, kuri dzīvoja kapsētā, tādēļ neviens neuzdrošinājās iet pa šo ceļu. Tomēr gadarieši, kuriem bija parādīts šis brīnums, visi iznāca un lūdza to Kungu, lai Viņš aiziet no viņu robežām.
3.septembris / 2015

Grēknožēlas krusta gājiens

Ar Visaugstisvētītā Rīgas un visas Latvijas Metropolīta svētību 17.augustā notika ikgadējs Krusta gājiens no Rīgas Ar rokām Nedarinātā Pestītāja tēla dievnama uz Kristus Apskaidrošanās klosteri ar godājamo Dievmātes ikonu „Patiesi pienākas”.
21.jūlijs / 2015

Svētceļojums uz Pjuhticas klosteri

Ar viņa Eminences Visaugstisvētītā Rīgas un visas Latvijas Metropolīta Aleksandra svētību 2015.gada 12.jūlijā notika brauciens uz Svēto zemi - Pjuhticu (Igaunija). Šajā braucienā piedalījās bērnu nama „Sprīdītis” un daudzfunkcionālā sociālā nama „Paaudze” audzēkņi, kā arī Ādažu Vissvētās Dievmātes „Ļauno siržu mīkstinātāja” ikonas pareizticīgo draudzes locekļi.
10.jūnijs / 2015

Latvijas Pareizticīgās Baznīcas Ādažu Vissvētās Dievmātes ikonas „Ļauno siržu Mīkstinātāja”

Ar Dieva palīgu un ar Visaugstisvētītā Aleksandra, Rīgas un visas Latvijas Metropolīta svētību, un Viņa Eminences svētajām lūgšanām, pēc Ādažu un Ādažu novada iedzīvotāju un līdzjutēju lūguma 2013.gada 9.septembrī LR Uzņēmumu reģistrā tika reģistrēta Latvijas Pareizticīgās Baznīcas Ādažu Vissvētās Dievmātes ikonas „Ļauno siržu Mīkstinātāja” pareizticīgo draudze.