Draudzes ziņas

24.augusts / 2017

Krusta gājiens uz Kristus Apskaidrošanās klosteri

Mūsu Kunga un Pestītāja Jēzus Kristus Apskaidrošanās svētki ir vieni no gada divpadsmit lielajiem svētkiem Pareizticīgajā Baznīcā. Rīgas Svētās Trijādības sieviešu klostera filiālei Kristus Apskaidrošanās klosterim Valgundē šie svētki ir īpaši. Svētku priekšvakarā no Rīgas ceļā dodas simtiem cilvēku Krusta gājiens uz Kristus Apskaidrošanās klosteri, un svētki noslēdzas ar svinīgu Dievišķo liturģiju. Piedāvājam Jūsu uzmanībai fotoreportāžu par šo notikumu, ko veidojusi Ņina Margēviča, LPB Daugavpils-Rēzeknes eparhijas Informatīvās un izdevniecības nodaļas darbiniece.

 

28.jūlijs / 2017

Dievmātes Jakobštates ikonas pārnešanas svētki

2017. gada 26. jūlijā, Dievmātes Jakobštates ikonas pārnešanas uz Jēkabpils Svētā Gara vīriešu klosteri dienā, Jēkabpils klosterī notika Virsgana dievkalpojums. Dievkalpojumā, kuru vadīja Visaugstisvētītais Rīgas un visas Latvijas Metropolīts Aleksandrs, lūdzās Ādažu pareizticīgās draudzes par godu Dievmātes ikonai “Ļauno siržu Mīkstinātāja” locekļi, kuri bija ieradušies uz svinībām Jēkabpils klosterī.

11.jūlijs / 2017

Dievnama skiču projekts ir gatavs!

Latvijas Pareizticīgās Baznīcas kopiena par godu Dievmātes ikonai «Ļauno siržu Mīkstinātāja» ar īpašu prieku paziņo, ka Ādažos sāk īstenoties dievnama kompleksa celtniecības projekts.

5.jūlijs / 2017

Svētceļojums uz Liepāju

Nesen ar Visaugstisvētītā Rīgas un visas Latvijas Metropolīta Aleksandra svētību noticis svētceļojums uz Liepāju. Tajā piedalījās Rīgas Svētās Trijādības katedrāles un Ādažu pareizticīgo Vissvētās Dievadzemdētājas ikonas «Ļauno siržu Mīkstinātāja» draudzes dievlūdzēji.

19.jūnijs / 2017

Dienas centra «Paaudzes» iemītnieki apmeklējuši Latvijas Pareizticīgās Baznīcas dievnamus

Dienas centra «Paaudzes» iemītnieki apmeklējuši Latvijas Pareizticīgās Baznīcas dievnamus.

5.jūnijs / 2017

Dievišķā liturģija Svētās Trijādības svētku dienā

2017. gada 4. jūnijā, Svētās Trijādības dienā, Viņa Eminence Visaugstisvētītais Rīgas un visas Latvijas Metropolīts Aleksandrs kalpoja Dievišķo liturģiju Rīgas Svētās Trijādības katedrālē.

13.aprīlis / 2017

Kristus ir Augšāmcēlies!

Kristus Augšāmcelšanās svētki ir nozīmīgi katram. Katra kristieša dzīvē tā ir īpaša diena.

13.aprīlis / 2017

Kristus Augšāmcelšanās svētku vēstījums 2017. gada

Viņa Eminences Visaugstisvētītā Rīgas un visas Latvijas Metropolīta Aleksandra Kristus Augšāmcelšanās svētku vēstījumsAugstisvētītajiem Virsganiem, Dievu mīlošajiem draudžu ganiem, dievbijīgajiem diakoniem, visgodājamai mūku kārtai un visiem uzticamajiem Latvijas Pareizticīgās Baznīcas bērniem.

21.marts / 2017

Sociālajā centrā «Paaudzes» notika koncerts

2017.gada 21. martā Ādažu pareizticīgās draudzes par godu Dievmātes ikonai «Ļauno siržu Mīkstinātāja» un Rīgas daudzfunkcionāla sociālā centra «Paaudzes» sadarbības ietvaros notika klasiskās mūzikas koncerts visiem, kas dzīvo un strādā šajā sociālajā iestādē. 

27.janvāris / 2017

Apsveikums bērnunama «Sprīdītis» bērniem

2017.gada 15.janvārī, Kristus Piedzimšanas svētku dienās, Ādažu pareizticīgās draudzes par godu Dievmātes ikonai «Ļauno siržu Mīkstinātāja» locekļi devās uz Ķemeriem, uz bērnunamu «Sprīdītis». Aktu zāle notika svētku koncerts.

Ielādēt vēl